FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
SZKOLENIA DLA FIRMOsoba do kontaktu (imię i nazwisko):*
Nazwa firmy:*
Ulica:
Miasto:
Kod pocztowy:
Telefon:*
Adres e-mail:*
Język:* angielski
niemiecki
polski jako język obcy


Poniższe informacje pomogą nam lepiej poznać Państwa potrzeby:


Sytuacje, w jakich używamy używać języka obcego:
codzienne
codzienne i czasami elementy związane z zawodem / pracą
wyłącznie zawodowe
chcemy zdać egzamin językowy (tylko język angielski lub niemiecki)
chcemy doskonalić znajomość języka
inne

Mamy dużo / mało czasu. Na naukę możemy poświęcić:
2 x 90 minut tygodniowo
1 x 90 minut tygodniowo
inna

Możemy uczyć się w następujące dni:
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

Możemy uczyć się:
rano
po południu / wieczorem
Preferujemy następujące godziny zajęć:

Możemy uczyć się:
w swojej firmie
w Szkole Omnibus

i chcielibyśmy zajęcia:
grupowe
indywidualne

Inne życzenia i sugestie:


Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Liczymy na nawiązanie skutecznej i efektywnej współpracy.
Skontaktujemy się niezwłocznie w celu omówienia dalszych szczegółów.


Szkoła Języków Obcych OMNIBUS
pl. Wolności 5,
61-738 Poznań
tel. 061 851 69 65
fax 061 851 53 23
szkola@eomnibus.pl
eomnibus.pl