Kursy ogólne dla dorosłych (16+)
Kursy ogólne zwykle mają charakter wieloletni i stanowią jeden z etapów osiągnięcia samodzielności bądź biegłości językowej zgodnej z opisem kompetencji językowych Rady Europy.
Szkoła OMNIBUS prowadzi kursy roczne trwające 120 godzin lekcyjnych.
Na kursach ogólnych Kursanci uczą się wszystkich sprawności, które są potrzebne do porozumiewania się w obcym języku: rozumienia mowy i tekstu pisanego, dobrej wymowy, poprawnego czytania i pisania oraz pogłębiają znajomość gramatyki i słownictwa. W trakcie zajęć przybliżana jest także kultura i tradycja krajów anglojęzycznych.

Wszystko o kursach

Intensywność (ilość x długość zajęć w tygodniu) 2×90 / 1×180
ilość godzin lekcyjnych 120
czas trwania 8 miesięcy
ilość osób w grupie 4 – 6
godziny zajęć 16:15-17:45/ 18:00-19:30/8:15-11:45
dni zajęć poniedziałek/ środa; wtorek/ czwartek; sobota
możliwości płatność całość/ za semestr/ raty
termin rozpoczęcia październik 2020
oferta do pobrania Poziomy: A1A2B1B2C1

W cenie kursu są:
– podręcznik główny oraz 25% rabat na ćwiczenia,
– mailowe konsultacje z lektorem przez cały czas trwania kursu,
– testy oraz raporty z postępów w nauce,
– zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Jestem zainteresowany udziałem w kursie ogólnym

  1. Wykonaj test, określający aktualny poziom zaawansowania + umów się na rozmowę z lektorem 61 851 69 65, szkola@eomnibus.pl.
  2. Zapoznaj się z Zasadami uczestnictwa w kursie.
  3. Skontaktuj się z biurem w celu zapisu na wybrany kurs/ rezerwacji miejsca w wybranej grupie, podpisania umowy.
  4. Dopełnij formalności (wpłata, Karta Słuchacza) min . 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
Kontakt i numer konta

ZOBACZ TAKŻE:

Egzaminacyjne kursy B2-C1

Poziomy zaawansowania – europejskie standardy