Jeśli chcesz zarejestrować się na wybrany egzamin, to:

1. Wypełnij i dostarcz lub prześlij do Sekretariatu Szkoły wypełnioną KARTA REJESTRACYJNA JESIEŃ 2020
2. Zapoznaj się i z Regulaminem wybranego egzaminu.
3. Opłać wybrany egzamin zgodnie z Cennikiem:

Terminarz i cennik egzaminów w SJO Omnibus znajdą Państwo tutaj.

Goethe Zertifikat B1:
– całość: 510 PLN; moduł: 175 PLN
– całość dla Kursantów SJO OMNIBUS: 415 PLN; moduł dla Kursantów SJO OMNIBUS: 143 PLN

Goethe Zertifikat B2:
– całość: 590 PLN; moduł: 195 PLN
– całość dla Kursantów SJO OMNIBUS: 480 PLN; moduł dla Kursantów SJO OMNIBUS: 159 PLN

Goethe Zertifikat C1:
– całość: 650 PLN;
– całość dla Kursantów SJO OMNIBUS: 529 PLN;

Goethe Zertifikat C2:
– całość: 830 PLN; moduł: 310 PLN
– całość dla Kursantów SJO OMNIBUS: 675 PLN; moduł dla Kursantów SJO OMNIBUS: 253 PLN

 

4. Podpisz i przekaż lub prześlij do Sekretariatu Szkoły OMNIBUS, szkola@eomnibus.pl, deklarację zgody na przekazanie danych osobowych stowarzyszeniu Goethe-Institut w Monachium: Zgoda na udostępnienie danych osobowych Goethe-Institut e.V. w Monachium.

Pliki do pobrania:

KARTA REJESTRACYJNA JESIEŃ 2020

REGULAMIN EGZAMINU JESIEŃ 2020

Lista lektur do Goethe-Zertifikat C2: GDS w 2020 r.

Zdający, którzy podczas egzaminu w 2020 r. w części 2 modułu Pisanie zamiast na jeden z dwóch tematów ogólnych chcą pisać na jeden z dwóch tematów dotyczących literatury, muszą przygotować wcześniej (przynajmniej) jeden z tytułów wybranych na 2020 r. przez Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Podczas egzaminu zdający wybierają jeden spośród czterech podanych tematów.
Hanns-Josef Ortheil
Die Berlinreise
Roman
btb Verlag
ISBN 978-3-442-74997-3
€ 10,00 (D)

Urs Widmer
Das Buch des Vaters
Roman
Diogenes Verlag
ISBN 978-3-257-23470-1
€ 10,90 (D)

 

Zobacz także:
opis egzaminów
test online
uznawalność certyfikatów – uczelnie