Egzaminy Goethe-Institut  można zdawać w trybie grupowym i indywidualnym.

Tryb indywidualny: istnieje możliwość organizacji egzaminu w wybranym przez siebie terminie. W razie zainteresowania takim rozwiązaniem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Tryb grupowy: regularne sesje. Najbliższa w terminie maj/czerwiec 2021.

Jeśli chcesz zarejestrować się na wybrany egzamin, to:

1. Wypełnij i dostarcz lub prześlij do Sekretariatu Szkoły wypełnioną KARTA REJESTRACYJNA
(na egzaminy LATO 2021 będzie dostępna od dnia 22.02.2021)
2. Zapoznaj się i z Regulaminem wybranego egzaminu.
3. Opłać wybrany egzamin zgodnie z Cennikiem:

Terminarz i cennik egzaminów 2021 w SJO Omnibus znajdą Państwo tutaj.

Goethe Zertifikat B1:
– całość: 510 PLN; moduł: 175 PLN
– całość dla Kursantów SJO OMNIBUS: 470 PLN;

Goethe Zertifikat B2:
– całość: 590 PLN; moduł: 195 PLN
– całość dla Kursantów SJO OMNIBUS: 550 PLN;

Goethe Zertifikat C1:
– całość: 650 PLN;
– całość dla Kursantów SJO OMNIBUS: 600 PLN;

Goethe Zertifikat C2:
– całość: 830 PLN; moduł: 310 PLN
– całość dla Kursantów SJO OMNIBUS: 760 PLN;

 

4. Podpisz i przekaż lub prześlij do Sekretariatu Szkoły OMNIBUS, szkola@eomnibus.pl, deklarację zgody na przekazanie danych osobowych stowarzyszeniu Goethe-Institut w Monachium: Zgoda na udostępnienie danych osobowych Goethe-Institut e.V. w Monachium.

Lista lektur do Goethe-Zertifikat C2: GDS w 2021 r.

Zdający, którzy podczas egzaminu w 2021 r. w części 2 modułu Pisanie zamiast na jeden z dwóch tematów ogólnych chcą pisać na jeden z dwóch tematów dotyczących literatury, muszą przygotować wcześniej (przynajmniej) jeden z tytułów wybranych na 2021 r. przez Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Podczas egzaminu zdający wybierają jeden spośród czterech podanych tematów.

Sibylle Berg
Habe ich Dir eigentlich schon erzählt…
Ein Märchen für alle
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-03735-7
€ 7,95 (D)
From 10.02.2020:
ISBN 978-3-462-00049-8
€ 10,00 (D)

Arno Geiger
Der alte König in seinem Exil
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-14154-3
€ 9,90 (D)

Zasady bezpieczeństwa w trakcie egzaminów:
Środki bezpieczeństwa – egzaminy
Zgoda na przeprowadzenie egzaminu w zwiększonym reżimie epidemiologicznym

 

Zobacz także:
opis egzaminów
test online
uznawalność certyfikatów – uczelnie