Egzaminy Goethe-Institut  można zdawać w trybie:

 

1. Grupowym – regularne sesje.

Aktualne terminy egzaminów w trybie grupowym w Polsce.
Ceny egzaminów są jednakowe we wszystkich Centrach Egzaminacyjnych i Instytutach na terenie Polski. Ceny są aktualizowane przez centralę Goethe-Institut w Monachium raz w roku.

Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut w Poznaniu przeprowadza egzaminy w 2 regularnych sesjach:
– letniej – maj/czerwiec,
– jesiennej – listopad.

Terminarz i cennik egzaminów w SJO Omnibus znajdą Państwo tutaj.

 

2. Indywidualnym – uzgodnionym z danym Centrum Egzaminacyjnym.

W trybie indywidualnym SJO OMNIBUS jest w stanie zagwarantować przeprowadzenie danego egzaminu (B1, C1, C2) w czasie nie przekraczającym 30 dni od zgłoszenia zapotrzebowania.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Szkoły.
Organizacja indywidualnego egzaminu wiąże się z dopłatą 50% do ceny regularnej (w przypadku zdawania pojedynczych modułów dopłata ta wyniesie 100%).

Przypominamy, że warunkiem pomyślnego zdania każdego egzaminu jest dokładne zapoznanie się z jego formułą.
Zobacz także:

Kursy Egzaminacyjne B1-C2

Co znaczy poziom A1 A2

Opis egzaminów

Kontakt