Specyfika procesu

 

Od 2009 roku poddaliśmy audytowi blisko 2000 osób. Weryfikacja postępów, jak również precyzyjna ocena aktualnego stopnia zaawansowania znajomości języka obcego u pracowników, została przeprowadzona w oparciu o autorskie testy i zestawy obejmujące wszystkie sprawności: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie.

Naszym kontrahentom, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, dostarczamy profesjonalnych narzędzi do sensownego zaplanowania dalszych inwestycji w rozwój kwalifikacji językowych swoich pracowników. Doradzamy również w projektowaniu optymalnych szkoleń poaudytowych.

 

Proponujemy kompletny system weryfikacji efektywności nauczania słuchaczy SJO OMNIBUS oraz wszystkich pracowników, uczestniczących w jakichkolwiek kursach językowych – nawet jeżeli nasza szkoła nie odpowiadała za ich kształcenie. Jako cykliczny element motywacji do nauki wprowadzamy jednolity system oceny szkoleń w całej firmie. Sprawdzanie postępów następuje odpowiednio po 60 lub 120 godzinach zrealizowanych zajęć.

Proces audytowy przebiega w 3 etapach:

  1. przygotowanie (terminy, weryfikacja poziomów, zapisy, ustalanie trybu, przygotowanie testów),
  2. przeprowadzenie (metodyk i pracownik biura – bezpieczny transport testów),
  3. uzyskanie wyników (sprawdzanie przez metodyków i obliczanie wyników, certyfikaty audytowe, zalecenia do dalszej nauki).

Szkolenia językowe to docenienie wartości pracownika oraz umożliwienie mu dalszego rozwoju, zgodnego z polityką firmy. Poprzez audyt zapewniamy stałą kontrolę motywacji oraz efektywności nauki.

Audyty językowe mogą być przeprowadzane online lub w formie tradycyjnej w siedzibie klienta.

Wyniki audytów każdorazowo opracowujemy w oparciu o powszechnie uznawany opis poziomów językowych według skali Rady Europy (CEF – Common European Framework).

 

Poza sprawdzeniem ogólnej znajomości języka, na Państwa życzenie możemy zweryfikować kluczowe kompetencje językowe, niezbędne w konkretnym środowisku pracy (prowadzenie korespondencji biznesowej, negocjacje handlowe, umiejętność obsługi klienta w języku obcym), a także znajomość języka specjalistycznego (w zakresie prawa, ekonomii, telekomunikacji, marketingu, itp.).

 

Zobacz także:

Goethe-Test Pro

Zaświadczenie o poziomie zaawansowania

Blended learning