BLENDED LEARNING – INNA FORMA NAUKI

Czas, w którym żyjemy, wymaga od nas zmian, elastyczności i maksymalnej efektywności.
Te trzy elementy łączy w sobie nowa forma szkoleń korporacyjnych – blended learning.

BLENDED LEARNING – CO TO TAKIEGO?

BLENDED LEARNING ŁĄCZY:
– klasyczna naukę z nowoczesną technologią,
– doświadczenie lektora z innowacyjnymi metodami nauki,
– interakcję na zajęciach z samodzielną nauką.

BLENDED LEARNING ODPOWIADA NA PYTANIA:
– jak umożliwić systematyczną naukę pracującym z dala od firmy,
– jak zachęcić do nauki poza klasą,
– jak motywować do systematycznej nauki i monitorować postępy.

BLENDED LEARNING – KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:
– wyraz zaufania i optymalizacja inwestycji w kadry,
– minimalizowanie oderwania od pracy i dostosowanie do specyfiki branży,
– lepsze monitorowanie przebiegu nauki ukierunkowanej na aktywność uczestnika i osiągnięcie sukcesu.

BLENDED LEARNING – KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:
– elastyczność trybu nauki i harmonogramu zajęć,
– dostosowanie elementów blended learning do wymagań kursu, poziomu zaawansowania językowego uczestników i mozliwości nauki stacjonarnej,
– nauka kreatywnego rozwiązywania zadań i poszukiwania twórczych rozwiązań.

Warto dołączyć do liderów nowoczesnych technologii informacyjnych, stosowanych w szkoleniach. Z blended learning korzystają m.in.: IBM, Microsoft, Rząd Stanów Zjednoczonych i Uniwersytet w Oxfordzie.

Zobacz także: audyt językowy