POZIOMY ZAAWANSOWANIA – EUROPEJSKIE STANDARDY
Stosowany w Szkole OMNIBUS system podziału na poziomy zaawansowania jest zgodny z wprowadzonym przez Radę Europy europejskim systemem opisu kształcenia językowego (poziomy A1–C2), który gwarantuje porównywalność poziomu znajomości języków obcych.


JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY POZIOM ZAAWANSOWANIA?
W Szkole OMNIBUS kwalifikacja do grup następuje po ustaleniu poziomu zaawansowania językowego na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy z lektorem, do której zachęcamy wszystkich kandydatów. Testowanie i rozmowa są całkowicie BEZPŁATNE.

Test kwalifikacyjny na kursy standardowe dla dorosłych (16+)
Dzięki testowi kwalifikacyjnemu na kursy standardowe dla dorosłych (16+) kandydaci zostają przydzieleni do grupy na odpowiedni dla siebie poziom zaawansowania A1–B2, wg standardów Rady Europy. Test można napisać w Szkole OMNIBUS lub rozwiązać go w trybie on-line wybierając link TEST

Test kwalifikacyjny na kursy egzaminacyjne

Kandydaci do grup egzaminacyjnych przechodzą całkowicie bezpłatny dwustopniowy test kwalifikacyjny – pisemny oraz ustny. Część pisemną można wykonać on-line wybierając link TEST lub napisać w biurze SJO OMNIBUS (zalecane). Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu testu i rozmowy w biurze – pl. Wolności 5, tel. 61 8515323 lub elektronicznie na adres szkola@eomnibus.pl

Strona Rady Europy z dokładnym opisem umiejętności językowych na odpowiednim poziomie
Powrót do testów