GOETHE-TEST PRO – WSZYSTKO JASNE W 60 MIN.!

Czy to własna kariera zawodowa, czy też konkurencyjność całego przedsiębiorstwa:

Sukces nie bierze się znikąd.

Jego podstawą jest zaufanie, a zaufanie rodzi się wtedy, kiedy mówimy tym samym językiem.
Pytanie brzmi zatem: Jak dobrze mówisz po niemiecku? Jaka jest znajomość języka twoich teraźniejszych lub przyszłych pracowników?

Goethe-Test PRO: W życiu zawodowym daje odpowiedź na te pytania. Nasz komputerowy test z języka niemieckiego sprawdza szybko i  niezawodnie umiejętności w zakresie słuchania i czytania w kontekście zawodowym.

Koncepcja i charakterystyka testu:
–        online,
–        progresywny – odpowiedzi determinują dalsze pytania,
–        skala A1-C2,
–        nawiązuje do metod stosowanych w renomowanym Business Language Testing Service (BULATS) i bazuje na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
–        diagnozuje sprawności: czytanie, słuchanie,
–        niemiecki w środowisku biznesowym,
–        czas trwania 60-90 min.,
–        cena: 240 PLN,
–        zaświadczenie w formie PDF, od razu po napisaniu testu.

Goethe -Test Pro skierowany jest do:
–        osób dorosłych, które chcą uzyskać wiarygodny dokument poświadczający swoją znajomość języka niemieckiego w środowisku biznesowym;
–        przedsiębiorstw – proces rekrutacji/ uczelni wyższych – diagnoza poziomu;
–        instytucji  jako element podwyższania kwalifikacji swoich pracowników.

ZAPRASZAMY do zapisów na test:
–        może odbywać się w SJO OMNIBUS lub na terenie firmy/instytucji,
–        zgłoszenia na test: szkola@eomnibus.pl, 61-851 69 65,
–        w razie pytań – chętnie odpowiemy i wyjaśnimy kwestie budzące wątpliwości,
–        służymy pomocą przy planowaniu odpowiednich szkoleń i kursów językowych w firmach.

Ćwiczenia: 1,
Więcej informacji: 1,