FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KURS INDYWIDUALNY 1-1Dane osobowe:

Imię i nazwisko:*
Ulica:
Miasto:
Kod pocztowy:
Telefon:*
Adres e-mail:*
Język:* angielski
niemiecki
polski jako język obcy


Poniższe informacje pomogą nam lepiej poznać Pani/Pana potrzeby:


Sytuacje, w jakich używam/chcę używać języka obcego:
codzienne
codzienne i czasami elementy związane z zawodem / pracą
wyłącznie zawodowe
chcę zdać egzamin językowy (tylko język angielski lub niemiecki)
chce doskonalić znajomość języka
inne

Mam dużo / mało czasu. Na naukę mogę poświęcić:
2 x 90 minut tygodniowo
1 x 90 minut tygodniowo
inna

Mogę uczyć się w następujące dni:
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

w siedzibie Szkoły
w proponowanym przez siebie miejscu (gdzie)

Wolę uczyć się:
rano
po południu / wieczorem
Preferuję następujące godziny zajęć:

Inne życzenia i sugestie:


Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Liczymy na nawiązanie skutecznej i efektywnej współpracy.
Skontaktujemy się niezwłocznie w celu omówienia dalszych szczegółów.


Szkoła Języków Obcych OMNIBUS
pl. Wolności 5,
61-738 Poznań
tel. 061 851 69 65
fax 061 851 53 23
szkola@eomnibus.pl
eomnibus.pl