Siedziba Szkoły Języków Obcych Omnibus od 2021 roku. Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut od 1997 roku.

HISTORIA
SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
OMNIBUS

Szkoła Języków Obcych OMNIBUS powstała dzięki połączeniu pasji i rzetelności. Jako jedna z pierwszych szkół językowych w Poznaniu rozpoczęła działalność w 1988 roku na Osiedlu Orła Białego.

1988

Szkoła Języków Obcych OMNIBUS powstała dzięki połączeniu pasji i rzetelności. Jako jedna z pierwszych szkół językowych w Poznaniu rozpoczęła działalność w 1988 roku na Osiedlu Orła Białego.

Już po roku siedziba szkoły została zlokalizowana w samym centrum Poznania – na Placu Wolności, gdzie działaliśmy do 2021 roku. Po kilku latach Szkoła Języków Obcych Omnibus zgromadziła w swojej kadrze wybitnych filologów z wyróżniającymi się umiejętnościami dydaktycznymi. Kilkoro z nich jest z nami do dzisiaj i stanowi doświadczone grono praktyków szkolące przyszłych nauczycieli.

1989

Już po roku siedziba szkoły została zlokalizowana w samym centrum Poznania – na Placu Wolności, gdzie działaliśmy do 2021 roku. Po kilku latach Szkoła Języków Obcych Omnibus zgromadziła w swojej kadrze wybitnych filologów z wyróżniającymi się umiejętnościami dydaktycznymi. Kilkoro z nich jest z nami do dzisiaj i stanowi doświadczone grono praktyków szkolące przyszłych nauczycieli.

Współpraca z VWP Poznań, prowadzenie kursów dla około 300 kursantów rocznie, dedykowane programy nauczania, oddelegowane grono specjalistów. Przeprowadzenie 7 audytów grupowych dla około 1500 osób, kilkuset w formie indywidualnej. Organizacja grup, uczestniczenie w procesie wdrażania poszczególnych form szkoleń, konsultacje z działami HR trzech zakładów VW: Poznań, Odlewnia, Jasin.

1995-2019

Współpraca z VWP Poznań, prowadzenie kursów dla około 300 kursantów rocznie, dedykowane programy nauczania, oddelegowane grono specjalistów. Przeprowadzenie 7 audytów grupowych dla około 1500 osób, kilkuset w formie indywidualnej. Organizacja grup, uczestniczenie w procesie wdrażania poszczególnych form szkoleń, konsultacje z działami HR trzech zakładów VW: Poznań, Odlewnia, Jasin.

Uzyskanie Licencji Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów ogólnych i specjalistycznych z języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2. Od tej pory jesteśmy jedynym podmiotem wydającym certyfikaty Instytutu Goethego w Wielkopolsce.

1997

Uzyskanie Licencji Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów ogólnych i specjalistycznych z języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2. Od tej pory jesteśmy jedynym podmiotem wydającym certyfikaty Instytutu Goethego w Wielkopolsce.

Przyznanie 30 bezpłatnych stypendiów językowych dla najlepszych Kursantów SJO OMNIBUS (kursy roczne i 4-tygodniowe wyjazdy do DE)

2000-2015

Przyznanie 30 bezpłatnych stypendiów językowych dla najlepszych Kursantów SJO OMNIBUS (kursy roczne i 4-tygodniowe wyjazdy do DE)

Akredytacja Kuratorium Oświaty potwierdzenie wysokich standardów prowadzonych kursów.

2008

Akredytacja Kuratorium Oświaty Szkoła Języków Obcych Omnibus

Akredytacja Kuratorium Oświaty potwierdzenie wysokich standardów prowadzonych kursów.

Zgłaszając Kursantów do egzaminów FCE i CAE byliśmy przez wiele lat aktywnym uczestnikiem programu Addvantage firmowanego przez British Council dla szkół językowych prowadzących kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge ESOL.

2011-2018

Zgłaszając Kursantów do egzaminów FCE i CAE byliśmy przez wiele lat aktywnym uczestnikiem programu Addvantage firmowanego przez British Council dla szkół językowych prowadzących kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge ESOL.

Szkoła Języków Obcych Omnibus współpracowała z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu jako sponsor rocznych kursów językowych dla laureatów Poznań Przyciąga Najlepszych.

2011-2013

Szkoła Języków Obcych Omnibus współpracowała z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu jako sponsor rocznych kursów językowych dla laureatów Poznań Przyciąga Najlepszych.

Przeprowadziliśmy cykl bezpłatnych warsztatów dla Nauczycieli szkół podstawowych w Poznaniu. Przekazywaliśmy praktyczną wiedzę o wymaganiach egzaminacyjnych Goethe-Institut. Nauczyciele mieli okazję poznać strukturę egzaminów Goethe-Zerifikat Fit 1, Fit 2 oraz B1. Dzięki wspólnym działaniom z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, mogliśmy doradzić i odpowiedzieć na pytanie, do jakiego egzaminu można przygotować dzieci w szkole postawowej.

2016-2017

Przeprowadziliśmy cykl bezpłatnych warsztatów dla Nauczycieli szkół podstawowych w Poznaniu. Przekazywaliśmy praktyczną wiedzę o wymaganiach egzaminacyjnych Goethe-Institut. Nauczyciele mieli okazję poznać strukturę egzaminów Goethe-Zerifikat Fit 1, Fit 2 oraz B1. Dzięki wspólnym działaniom z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, mogliśmy doradzić i odpowiedzieć na pytanie, do jakiego egzaminu można przygotować dzieci w szkole postawowej.

nawiązanie współpracy z GPB: German-Poland Bridge Group: wspierającej polskich przedsiębiorców w rozwoju, budowaniu silnej pozycji oraz osiąganiu sukcesów gospodarczych na rynkach niemieckojęzycznych

2016

nawiązanie współpracy z GPB: German-Poland Bridge Group: wspierającej polskich przedsiębiorców w rozwoju, budowaniu silnej pozycji oraz osiąganiu sukcesów gospodarczych na rynkach niemieckojęzycznych

Prowadzenie kursów języka niemieckiego dla studentów dualnych Uniwersytetu Technicznego w Poznaniu. Intensywne kursy stacjonarne dla grup studentów, którzy zamierzają realizować praktyki w Niemczech. Ciekawe i inspirujące zajęcia w wykonaniu specjalistów z branży automotive.

2016-2019

Prowadzenie kursów języka niemieckiego dla studentów dualnych Uniwersytetu Technicznego w Poznaniu. Intensywne kursy stacjonarne dla grup studentów, którzy zamierzają realizować praktyki w Niemczech. Ciekawe i inspirujące zajęcia w wykonaniu specjalistów z branży automotive.

Uzyskanie Licencji Centrum Egzaminacyjnego TestDaf było dla nas ważne. Jesteśmy jedną szkołą językową, która przeprowadza zarówno egzaminy Goethe-Institut, jak i TestDaf. przeprowadzanie minimum 3 razy w roku egzaminów na terenie Poznania, rozpoczęcie przeprowadzania egzaminu Goethe-Test PRO

2017

Uzyskanie Licencji Centrum Egzaminacyjnego TestDaf było dla nas ważne. Jesteśmy jedną szkołą językową, która przeprowadza zarówno egzaminy Goethe-Institut, jak i TestDaf. przeprowadzanie minimum 3 razy w roku egzaminów na terenie Poznania, rozpoczęcie przeprowadzania egzaminu Goethe-Test PRO

Specjalistyczne warsztaty tłumaczeniowe dla Pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców w Poznaniu. Zajęcia prowadzone blokami wg ustalonego harmonogramu dla 10-osobowych grup. Specjalistyczne słownictwo, przygotowanie do egzaminów.

2019

Specjalistyczne warsztaty tłumaczeniowe dla Pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców w Poznaniu. Zajęcia prowadzone blokami wg ustalonego harmonogramu dla 10-osobowych grup. Specjalistyczne słownictwo, przygotowanie do egzaminów.

Zorganizowanie kiermaszu książek językowych (literatura i podręczniki) na rzeczy Fundacji Stworzenia Pana Smolenia i Dom Sąsiedzki z Poznania. Oddawanie regularne podręczników i materiałów dydaktycznych do miejskiej półki na pl. Wolności.

2020

Zorganizowanie kiermaszu książek językowych (literatura i podręczniki) na rzeczy Fundacji Stworzenia Pana Smolenia i Dom Sąsiedzki z Poznania. Oddawanie regularne podręczników i materiałów dydaktycznych do miejskiej półki na pl. Wolności.

Nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi w Poznaniu, organizowanie wewnętrznych sesji egzaminacyjnych, szkolenia dla nauczycieli języka niemieckiego, projekty wspomagające inicjatywy pedagogów, wydawanie zaświadczeń i dyplomów zaangażowania. Jesteśmy wsparciem w lokalnej, ale prężnej potrzebie stworzenia alternatywy dla dzieci chcących się uczyć języka niemieckiego w sposób ciekawy, w naturalnym środowisku w nawiązaniu do materiału z lekcji.

2021- do teraz

Nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi w Poznaniu, organizowanie wewnętrznych sesji egzaminacyjnych, szkolenia dla nauczycieli języka niemieckiego, projekty wspomagające inicjatywy pedagogów, wydawanie zaświadczeń i dyplomów zaangażowania. Jesteśmy wsparciem w lokalnej, ale prężnej potrzebie stworzenia alternatywy dla dzieci chcących się uczyć języka niemieckiego w sposób ciekawy, w naturalnym środowisku w nawiązaniu do materiału z lekcji.