Najważniejsze informacje o kursach:
  • Forma zajęć: indywidualne lub grupa na życzenie
  • Zajęcia online lub spotkania z lektorem face-to-face
  • Doświadczeni lektorzy związani z przeprowadzaniem egzaminu TestDaF
  • Harmonogram: do ustalenia
  • Minimalna długość trwania: 20 godzin zegarowych
  • Zapisy: przez cały rok kalendarzowy, kontakt: szkola@eomnibus.pl lub 61 851 69 65