Egzaminy Goethe-Institut  można zdawać w trybie grupowym i indywidualnym.

Tryb indywidualny: organizacja egzaminu w wybranym przez siebie terminie. W razie zainteresowania takim rozwiązaniem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Tryb grupowy: regularne sesje. Najbliższa w terminie maj/czerwiec 2021.

Jeśli chcesz zarejestrować się na wybrany egzamin, to:

1. Wypełnij i prześlij  na adres szkola@eomnibus.pl  wypełnioną i podpisaną KARTA REJESTRACYJNA oraz Zgoda na udostępnienie danych osobowych  Goethe-Institut e.V. w Monachium.

2. Zapoznaj się z REGULAMINEM

3. Opłać wybrany egzamin zgodnie z Cennikiem.

Terminarz i cennik egzaminów 2021 jest tutaj.

Aktualne terminy egzaminów w trybie grupowym w Polsce.

Ceny egzaminów są jednakowe we wszystkich Centrach Egzaminacyjnych i Instytutach na terenie Polski. Ceny są aktualizowane przez centralę Goethe-Institut w Monachium raz w roku.

Lista lektur do Goethe-Zertifikat C2: GDS w 2021 r.

Zdający, którzy podczas egzaminu w 2021 r. w części 2 modułu Pisanie zamiast na jeden z dwóch tematów ogólnych chcą pisać na jeden z dwóch tematów dotyczących literatury, muszą przygotować wcześniej (przynajmniej) jeden z tytułów wybranych na 2021 r. przez Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Podczas egzaminu zdający wybierają jeden spośród czterech podanych tematów.

Sibylle Berg
Habe ich Dir eigentlich schon erzählt…
Ein Märchen für alle
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-03735-7
€ 7,95 (D)
From 10.02.2020:
ISBN 978-3-462-00049-8
€ 10,00 (D)

Arno Geiger
Der alte König in seinem Exil
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-14154-3
€ 9,90 (D)

Zasady bezpieczeństwa w trakcie egzaminów:
Środki bezpieczeństwa – egzaminy
Zgoda na przeprowadzenie egzaminu w zwiększonym reżimie epidemiologicznym

Zobacz także:
opis egzaminów
test online
uznawalność certyfikatów – uczelnie
Trening egzaminacyjny B1 B2 C1 2021