Terminy egzaminów TestDaf, które będziemy przeprowadzać w 2021 roku:

20.04.2021, 15.07.2021, 09.11.2021.

Miejsce testu: informacja w biurze SJO OMNIBUS.

Jak zapisać się na TestDaF w Poznaniu:

Po upływie okresu rejestracji elektronicznej na dany termin do osób, które się zapisały i dokonały opłaty będą wysyłane dalsze informacje organizacyjne.

Digitalny TestDaF

Dotychczasowy egzamin TestDaF w wersji papierowej zostanie w przyszłości zastąpiony digitalnym egzaminem TestDaF.

Digitalny TestDaF jest przeprowadzany na komputerach w licencjonowanych centrach egzaminacyjnych. Egzamin ten różni się od egzaminu TestDaF w wersji papierowej ilością oraz typem zadań w poszczególnych częściach egzaminu.

Przez najbliższe 2-3 lata egzamin TestDaF w wersji papierowej oraz digitalny TestDaF będą oferowane oraz przeprowadzane równolegle. Instytut TestDaF ustala osobne terminy dla tych egzaminów. Cena egzaminu w obu wersjach jest taka sama.

Wyniki egzaminu TestDaF w wersji papierowej oraz digitalnej są równoważne oraz są akceptowane przez wszystkie uczelnie wyższe w Niemczech.

Cały opis wersji digitalnej egzaminu TestDaf znajdziesz tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zgłoszeń lub samego egzaminu zachęcamy do kontaktu z Panią Katarzyną Kurzawską katarzyna.kurzawska@eomnibus.pl