TestDaF jest egzaminem na poziomie zaawansowanym. Na sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego obejmuje poziomy B2 do C1 i jest akceptowany przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech jako świadectwo kwalifikacji językowych kandydata. Wiedza fachowa nie jest wymagana.

WYMAGANIA:

  • Egzamin TestDaF sprawdza kompetencje językowe na czwartym i piątym poziomie kompetencji według B2 i C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zatem znajomość języka przynajmniej na poziomie B2.
  • Ilość godzin nauki przed przystąpieniem do egzaminu wynosi 700 – 1000 jednostek lekcyjnych po 45 minut. Przy zgłaszaniu się na egzamin nie jest wymagane świadectwo znajomości języka.