certyfikaty Goethe Institut razem z długopisem firmowym Szkoły Języków Obcych omnibus

EGZAMINY GOETHE-INSTITUT

Terminy i ceny egzaminów Goethe-Institut.
Informacje o wymaganiach egzaminacyjnych.
certyfikaty Goethe-Institut razem z długopisem firmowym Szkoły Języków Obcych omnibus

3 sesje egzaminacyjne w roku

Wyniki po 3 tygodniach

Certyfikaty na poziomach A1-C2

Egzaminy próbne i indywidualne

Niemiecki to PLUS a angielski to MUS.

Egzamin goethe institut
Egzamin goethe institut

Terminy oraz ceny egzaminów Goethe Institut w Poznaniu

CZERWIEC 2024 – egzaminy Goethe Institut w Poznaniu

Egzamin

Termin

Zapisy do

Cena 

Certyfikaty od

Goethe-Zertifikat C2

22.06.2024 cz. pisemna

23.06.2024 cz. ustna

13.06.2024

całość: 950 PLN
moduł: 370 PLN

04.07.2024

Goethe-Zertifikat C1

22.06.2024 cz. pisemna

23.06.2024 cz. ustna

13.06.2024

całość: 800 PLN
moduł: 280 PLN


04.07.2024

Goethe-Zertifikat B2

22.06.2024 cz. pisemna

23.06.2024 cz. ustna

13.06.2024

całość: 700 PLN 

moduł: 230 PLN

04.07.2024

Goethe-Zertifikat B1

22.06.2024 cz. pisemna

23.06.2024 cz. ustna

13.06.2024

całość: 620 PLN
moduł: 225 PLN

04.07.2024

Goethe-Zertifikat A2

17.06.2024

10.06.2024

całość: 400 PLN

04.07.2024

Fit in Deutsch A2

17.06.2024 

10.06.2024

całość: 230 PLN

04.07.2024

Goethe-Zertifikat A1

17.06.2024 

10.06.2024

całość: 370 PLN

04.07.2024

Fit in Deutsch A1

17.06.2024 

10.06.2024

całość: 210 PLN

04.07.2024

Goethe-Test PRO

do uzgodnienia

ciągłe

całość: 300 PLN

od razu

osoby uczące się w SJO OMNIBUS w 2023/2024 roku otrzymują zniżkę na egzamin Goethe-Institut – 40 PLN od ceny całości

Jak zapisać się na egzamin i zdobyć certyfikat Goethe Institut?


  Adres zamieszkania (do korespondencji)  Jestem słuchaczem Szkoły Omnibus i przysługuje mi zniżka:

  Czy potrzebujesz indywidualny termin egzaminu?*:

  Jeżeli zaznaczyłaś/eś "tak" to podaj preferowaną datę egzaminu.


  WYBIERZ EGZAMIN:
  POZIOM A1:
  A1: SD 1 - 370 złA1: Fit 1 - 210 zł

  POZIOM A2:
  A2 - 400 złA2: Fit 2 - 230 zł

  POZIOM B1
  próbny B1 - 300 złB1 - 620 - zł (580 zł)**B1 (Lesen) - 225 złB1 (Hören) 225 złB1 (Sprechen) 225 złB1 (Schreiben) 225 zł

  POZIOM B2
  próbny B2 - 400 złB2 - 700 zł (680 zł)**B2 (Lesen) - 230 złB2 (Hören) - 230 złB2 (Sprechen) - 230 złB2 (Schreiben) - 230 zł

  POZIOM C1
  próbny C1 - 300 złC1 - 800 zł (740 zł)**C1 (Lesen) - 280 złC1 (Hören) - 280 złC1 (Sprechen) - 280 złC1 (Schreiben) - 280 zł

  POZIOM C2
  C2 - 950 zł (910 zł)**C2 (Lesen) - 370 złC2 (Hören) - 370 złC2 (Sprechen) - 370 złC2 (Schreiben) - 370 zł

  POZIOM A1-C1
  Goethe-Test PRO - 300 zł


  Opisy egzaminów Goethe Institut – struktura i wymagania

  Egzamin Goethe-Institut Fit  in  Deutsch  1 (dla dzieci)

  Egzamin  potwierdzający  znajomość  języka  niemieckiego  na  poziomie podstawowym  A1  –  pierwszym  poziomie  w  sześciostopniowej  skali  oceny  kompetencji  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 100-120 godzinach nauki. Zdający powinien wykazać, że jest  w stanie w  najprostszy  sposób  porozumieć  się w języku  niemieckim w  mowie  i  piśmie  w  bliskich  i znanych sobie sytuacjach codziennych. Zakłada się, że kandydat opanował ok. 600 słów z następujących zakresów  tematycznych:  spotkania  towarzyskie,  jedzenie  i  picie,  dom  i  rodzina,  czas  wolny,  przyjaciele, hobby, przebieg dnia. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie od 10 do 15 roku życia, którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia w komunikowaniu się w języku niemieckim i chcą sprawdzić swoje umiejętności w atmosferze wolnej od lęku egzaminacyjnego. Wprowadzając elementy zabawy i przewidując miejsce na kreatywność zdającego, egzamin ten zapoznaje jednocześnie ze specyfiką certyfikatów Goethe-Institut i może stanowić jeden z etapów w przygotowaniu do egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.

  CZĘŚĆ PISEMNA trwa 60 min i składa się z następujących komponentów:

  Słuchanie (ok. 20 min) informacje podawane przez telefon/nagrane na automatyczną sekretarkę– krótkie dialogi. Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz

  Czytanie (20 min) dwa krótkie ogłoszenia prasowe– dwa krótkie teksty przedstawiające młodych ludzi (informacje biograficzne). Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz.

  Pisanie (20 min) krótka odpowiedź na otrzymaną wiadomość mailową (min.30 słów)

  CZĘŚC USTNA trwa ok. 20 min i składa się z:

  Przedstawienia się i udzielenia informacji o sobie w przynajmniej 4 zdaniach z wykorzystaniem przedstawionego przykładu. Wypowiedź ma charakter monologu. Uzyskiwanie i udzielanie informacji w oparciu o przedstawione graficznie tematy (piktogramy). Zadanie sprawdza interakcję między zdającymi. Wyrażanie próśb lub poleceń w oparciu o piktogram. Reagowanie na prośbę lub polecenie (reakcja werbalna lub niewerbalna). Zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.

  Egzamin Goethe-Institut Start Deutsch 1 (dla dorosłych)

  Egzamin potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym A1 – pierwszym poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 100 -120 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim w mowie i piśmie w bliskich i znanych sobie sytuacjach codziennych, np. rozumieć krótkie, proste ustne i pisemne informacje,  przedstawić się, wypełnić formularz meldunkowy, napisać krótki i nieskomplikowany mail, fax czy kartkę pocztową. Do egzaminu Start Deutsch 1 mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia, które mają już pewne doświadczenia w posługiwaniu się językiem niemieckim i chcą sprawdzić swoje umiejętności. Egzamin ten zapoznaje jednocześnie ze specyfiką certyfikatów Goethe-Institut i może być jednym z etapów w przygotowaniu do egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.

  CZĘŚĆ PISEMNA trwa 65 min i składa się z następujących komponentów:

  Słuchanie (ok. 20 min): krótkie dialogi, zapowiedzi podawane przez megafon, informacje nagrane na automatyczną sekretarkę. Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz.

  Czytanie (25 min): dwie krótkie notatki, drobne ogłoszenia, rozkład jazdy, tablice informacyjne, szyldy, Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz.

  Pisanie (20 min): uzupełnienie brakujących słów w formularzu meldunkowym lub zgłoszeniowym, prośba o informacje z uwzględnieniem poleceń zawartych w trzech punktach

  CZĘŚC USTNA: trwa ok. 20 min i składa się z:

  Przedstawienie się i udzielenie informacji o sobie w oparciu o przedstawione rysunki i piktogramy oraz pytania egzaminatora – wypowiedź ma charakter monologu. Uzyskiwanie i udzielanie informacji – zadanie sprawdza interakcję między zdającymi. Wyrażanie próśb i reagowanie na nie – zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.

  Ćwiczenie 1, Ćwiczenie 2
  Więcej informacji
  Kurs przygotowujący indywidualnie

  Egzaminy GZA2 i GZA2: Fit in Deutsch mają identyczny format. Jedyna różnica polega na doborze treści, które w przypadku GZA2: Fit in Deutsch dostosowano do grupy wiekowej.

  GZA2 i GZA2: Fit in Deutsch są egzaminami potwierdzającymi znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym A2 – drugim poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 220 – 240 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać się umiejętnością porozumiewania się w języku niemieckim w mowie i piśmie w bliskich i znanych sobie sytuacjach codziennych, np. rozumieć najważniejsze informacje zawarte w tekstach prasowych i internetowych, podane przez radio, telefon, megafon lub znajdujące się na tablicach informacyjnych i w korespondencji, prowadzić korespondencję prywatną i półformalną (SMS, mail), pytać o informacje dot. innych, udzielać informacji o sobie, w rozmowie z partnerem dojść do wspólnych ustaleń.

  Egzamin GZA2 skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia, natomiast GZA2: Fit in Deutsch do zdających w wieku 12–15 lat.

  Do egzaminu GZA2 / GZA2: Fit in Deutsch mogą przystąpić osoby, które opanowały podstawowe umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim i chcą je sprawdzić. Egzamin ten zapoznaje jednocześnie ze specyfiką certyfikatów Goethe-Institut i może stanowić jeden z etapów w przygotowaniu się do egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.

  CZĘŚĆ PISMENA trwa 90 min i składa się z następujących komponentów:

  Czytanie (30 min): teksty prasowe, teksty umieszczone w Internecie, informacje na tablicach ogłoszeniowych lub w programach imprez, rozumienie korespondencji, rozumienie ogłoszeń.
  Typ zadań: test wyboru, przyporządkowanie

  Słuchanie (ok. 30 min): wiadomości nagrane na automatyczną sekretarkę, informacje radiowe, zapowiedzi, komunikaty, dłuższa rozmowa dwóch osób, krótsze rozmowy – wymiana informacji, wywiad radiowy
  Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz, przyporządkowanie

  Pisanie (30 min): korespondencja prywatna w celu nawiązania/podtrzymania kontaktu z uwzględnieniem wskazówek zawartych w trzech punktach wypowiedź półformalna z uwzględnieniem wskazówek zawartych w trzech punktach
  Typ zadań/rodzaj tekstu: SMS, mail

  CZĘŚĆ USTNA trwa ok. 15 min i przeprowadzany jest w parach.

  Komponent Mówienie składa się z następujących części:

  • wymiana informacji z partnerem na własny temat w oparciu o cztery bodźce wizualne. Zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.
  • wyczerpujące przedstawienie egzaminatorowi informacji na temat zaproponowanego aspektu z życia osobistego, np. planowanie wydatków, spędzanie wolnego czasu. Wypowiedź ma charakter monologu.
  • rozmowa z partnerem na zaproponowany temat – składanie propozycji, argumentowanie, negocjowanie, dojście do wspólnych ustaleń. Zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.

  Ćwiczenie 1, Ćwiczenie 2
  Więcej informacji 1, Więcej informacji 2
  Kurs przygotowujący indywidualnie

  Certyfikat GZB1 egzaminem znajdującym się w ofercie Goethe-Institut od 1 sierpnia 2013 roku. Zastępuje on dotychczasowy Zertifikat Deutsch (ZD).

  GZB1 jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie samodzielności językowej B1 – trzecim poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po ok. 400 – 600 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać się znajomością języka niemieckiego umożliwiającą samodzielną komunikację językową w mowie i piśmie we wszystkich sytuacjach dnia codziennego, np. w pracy, na uczelni, w szkole, w czasie wolnym, podczas podróży po krajach niemieckojęzycznych, wypowiadać się w spójny, prosty sposób na znane sobie tematy, opisywać zdarzenia i doświadczenia osobiste, uzasadniać i objaśniać.

  Do egzaminu GZB1 mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia.

  Certyfikat GZB1 jest uznawany i ceniony na całym świecie, np. przez pracodawców jako świadectwo bardzo dobrej znajomości podstaw języka niemieckiego. GZB1 składa się z przedstawionych poniżej modułów i umożliwia zdawanie tylko jednego lub kilku z nich. W takim przypadku kandydaci otrzymują stosowne świadectwo / świadectwa potwierdzające umiejętności językowe na poziomie B1 z poszczególnych modułów.

  Kandydaci, którzy w jednym terminie i jednym miejscu przystąpili do wszystkich modułów i je zdali, otrzymują całościowy certyfikat GZB1.

  CZĘŚĆ PISEMNA trwa 165 min (2 godz. 45 min) i składa się z następujących modułów:

  Moduł Czytanie (65 min)
  Test sprawdza umiejętność stosowania w pięciu tekstach różnych technik czytania. Rodzaje tekstów: komentarze na blogu, e-maile, artykuły prasowe, listy czytelników do prasy, ogłoszenia i pisemne instrukcje.
  Oczekiwane umiejętności: rozumienie ogólnej myśli tekstu, rozumienie ważnych szczegółów oraz punktów widzenia i opinii.
  Typ zadań: przyporządkowanie, test wyboru, wybór tak/nie, wybór prawda/fałsz.

  Moduł Słuchanie (ok. 40 min)
  Test sprawdza umiejętność stosowania w czterech tekstach różnych technik słuchania.
  Rodzaje tekstów: nagrania na automatycznej sekretarce, krótkie wypowiedzi i obwieszczenia, wykłady, dialogi, dyskusje prowadzone przez trzy osoby.
  Oczekiwane umiejętności: rozumienie głównych informacji i ważnych szczegółów.
  Typ zadań: test wyboru, przyporządkowanie, wybór prawda/fałsz.

  Moduł Pisanie (60 min)

  • prywatny e-mail / list z uwzględnieniem wskazówek zawartych w 3 punktach
  • wyrażenie pisemnej opinii na zadany temat w poście na forum
  • odpowiedź na oficjalny e-mail / list

  Oczekiwane umiejętności: udzielanie w mailach / listach prywatnych i oficjalnych prostych, konkretnych informacji, zasięganie informacji, dzielenie się informacjami i przemyśleniami dotyczącymi zarówno tematów konkretnych, jak i abstrakcyjnych.

  CZĘŚĆ USTNA trwa ok. 15 min lub ok. 10 min w przypadku egzaminu indywidualnego (czas na przygotowanie – 15 min).

  Moduł Mówienie składa się z trzech części:

  • Wspólne rozwiązanie przedstawionego problemu lub zaplanowanie wspólnego przedsięwzięcia.
  • Prezentacja przedstawionego zdającemu tematu z uwzględnieniem wskazówek podanych w pięciu ujętych graficznie punktach. Zadanie ma charakter monologu.
  • Wzajemna reakcja partnerów na przedstawioną w punkcie 2 prezentację – wyrażenie opinii, zadawanie pytań i odpowiedzi na nie.

  Oczekiwane umiejętności: przedstawienie swojego stanowiska, składanie propozycji, akceptacja i odrzucenie propozycji, argumentowanie, spójna prezentacja określonego problemu, posługiwanie się środkami właściwymi dla dyskursu, wyrażanie opinii, zasięganie informacji o opinię.

  Ćwiczenie
  Więcej informacji
  Kurs przygotowujący w grupie
  Kurs przygotowujący indywidualnie

  Goethe-Zertifikat B2 jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie samodzielności językowej B2 – czwartym poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 600- 800 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać się znajomością ponadregionalnego języka niemieckiego i umiejętnością posługiwania się nim w mowie i piśmie w życiu społecznym i zawodowym, w tym także w sytuacjach o pewnym stopniu abstrakcji.

  Do egzaminu GZB2 mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia. GZB2 składa się z przedstawionych poniżej modułów i umożliwia zdawanie tylko jednego lub kilku z nich. Kandydaci, którzy w jednym terminie i jednym miejscu przystąpili do wszystkich modułów i je zdali, otrzymują certyfikat GZB2.

  Zdany egzamin GZB2 honorowany jest m. in. przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka niemieckiego wymaganej od jej pracowników oraz uprawnia nauczycieli niebędących germanistami do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych.

  GZB2 składa się z przedstawionych poniżej modułów i umożliwia zdawanie tylko jednego lub kilku z nich..

  CZĘŚĆ PISEMNA trwa 180 min (3 godz.) i składa się z następujących modułów:

  Moduł czytanie (65 min) – pięć zadań:
  Test sprawdza umiejętność stosowania różnych technik czytania w zależności od rodzaju tekstu.

  • teksty wyrażające opinie i poglądy
  • tekst o charakterze reportażu
  • tekst dotyczący ważnych zdarzeń współczesnych
  • teksty o charakterze krótkich komentarzy
  • teksty informacyjne – instrukcje, regulaminy

  Typ zadań: przyporządkowanie, test wyboru
  Oczekiwane umiejętności: rozumienie poglądów, również niewyrażonych wprost, rekonstrukcja tekstu – rozumienie jego struktury, rozpoznawanie kluczowych informacji w tekstach o różnym charakterze.

  Moduł słuchanie (ok. 40 min) – cztery teksty:

  • krótkie rozmowy, zapowiedzi radiowe, informacje telefoniczne
  • wywiad radiowy – wypowiedź eksperta z dziedziny kultury lub nauki
  • radiowa rozmowa o charakterze nieformalnym prowadzona przez trzy osoby
  • wykład na określony temat

  Typ zadań: test wyboru, przyporządkowanie
  Oczekiwane umiejętności: rozumienie globalne, rozpoznawanie szczegółów, rozumienie informacji kluczowych w wypowiedziach formalnych i nieformalnych, przyporządkowanie wypowiedzi poszczególnym osobom.

  Moduł pisanie (75 min) – dwa zadania:
  Wyrażenie opinii w toczącej się na forum internetowym dyskusji w formie wpisu na ww. forum. Należy uwzględnić wskazówki zawarte w czterech punktach. Oczekiwane umiejętności: wyrażanie opinii, uzasadnianie, proponowanie rozwiązań, przytaczanie zalet i wad, formułowanie spójnej wypowiedzi.
  Wypowiedź o charakterze formalnym w formie maila w oparciu o wskazówki zawarte w czterech punktach.
  Oczekiwane umiejętności: wyrażanie ubolewania, przepraszanie, podawanie przyczyn, składanie propozycji, formułowanie spójnej wypowiedzi z uwzględnieniem jej formalnej struktury.

  CZĘŚĆ USTNA trwa ok. 15 min lub ok. 10 min w przypadku egzaminu indywidualnego (czas na przygotowanie – 15 min).

  Moduł Mówienie składa się z następujących części:

  Spójna wypowiedź o charakterze krótkiego wykładu / referatu z uwzględnienie trzech podanych punktów. Do wyboru jeden z dwóch tematów związanych z pracą lub studiami. Wypowiedź kończy się odpowiedziami na pytania egzaminatorów oraz drugiej osoby zdającej dotyczące przedstawionego wykładu.
  (Uwaga: Po wygłaszaniu referatu przez drugiego zdającego kandydat pierwszy zadaje pytanie/a dotyczące jego treści).

  Oczekiwane umiejętności: formułowanie zwartej wypowiedzi ustnej o przejrzystej strukturze, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
  Dyskusja na zaproponowany temat z możliwością wykorzystania podanych czterech punktów.
  Oczekiwane umiejętności: argumentowanie, reakcja na argumenty partnera, uzasadnianie, składanie propozycji, jasne formułowanie opinii i podsumowanie swojego stanowiska, znajomość środków językowych dyskursu.

  Ćwiczenie
  Więcej informacji
  Kurs przygotowujący w grupie
  Kurs przygotowujący indywidualnie

  Egzamin GZC1 jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie biegłości językowej C1 – piątym poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 800 do 1000 godzin intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać się znajomością ponadregionalnego języka niemieckiego i umiejętnością posługiwania się nim w mowie i piśmie w życiu społecznym i zawodowym ,także w sytuacjach o pewnym stopniu abstrakcji i wykraczających poza doświadczenia czysto osobiste.

  Egzamin sprawdza znajomość języka na poziomie zaawansowanym, w tym rozumienie szerokiego zakresu trudniejszych tekstów i dostrzeganie ukrytych w nich znaczeń, spontaniczne i płynne mówienie, konstruowanie jasnych, logicznych wypowiedzi na skomplikowane tematy.

  Do egzaminu GZC1 mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia.

  Zdany egzamin GZC1 uprawnia nauczycieli niebędących germanistami do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych, zwalnia z egzaminu wstępnego z języka na niektórych uniwersytetach w Niemczech. Urząd Służby Cywilnej uznaje świadectwo GZC1 jako dowód znajomości języka niemieckiego wymaganej od swoich pracowników.

  EGZAMIN PISEMNY trwa ok. 180 min (3 godz.) i składa się z następujących modułów:

  1. MODUŁ Czytanie (65 min.) – cztery zadania:

  Test sprawdza umiejętność stosowania różnych technik czytania w zależności od rodzaju tekstu:

  • tekst o charakterze popularnonaukowym (np. fragment artykułu prasowego)
  • artykuł prasowy, zawierający obszerne informacje na konkretny temat
  • komentarz lub reportaż prasowy
  • opinie naukowców o charakterze popularnonaukowym na dany temat

  Typ zadań: tekst z lukami w połączeniu z testem wyboru, test wyboru, tekst z lukami w połączeniu z przyporządkowaniem pojedynczych zdań, przyporządkowanie wypowiedzi do tekstu

  Oczekiwane umiejętności: rekonstrukcja tekstów poprzez uzupełnianie pojedynczych słów i całych zdań, zrozumienie głównych wątków, poszczególnych informacji i punktów widzenia w odniesieniu do tekstów o charakterze popularnonaukowym.

  2. MODUŁ Słuchanie (ok. 40 min.) – cztery teksty:

  • podcast na określony temat
  • wywiad – wypowiedź eksperta z dziedziny kultury lub nauki
  • radiowa dyskusja o charakterze nieformalnym prowadzona przez trzy osoby na aktualny temat
  • wykład na określony temat

  Typ zadań: przyporządkowanie, test wyboru

  Oczekiwane umiejętności: rozumienie globalne, rozpoznawanie szczegółów, rozumienie informacji kluczowych w wypowiedziach formalnych i nieformalnych, rozumienie opinii na różne tematy

  3. MODUŁ Pisanie (75 min.) – dwa zadania:

  1. Wyrażenie opinii w toczącej się na forum internetowym dyskusji na aktualne tematy społeczne w formie wpisu na ww. forum. Należy uwzględnić wskazówki zawarte w czterech punktach. Oczekiwane umiejętności: wyrażanie opinii, uzasadnianie, proponowanie rozwiązań, przytaczanie argumentów, wyjaśnianie za pomocą przytaczanych przykładów, formułowanie spójnej wypowiedzi.
  2. Wypowiedź o charakterze formalnym w formie maila w oparciu o wskazówki zawarte w czterech punktach. Oczekiwane umiejętności: uprzejme zwracanie uwagi na określony problem, wyrażanie zrozumienia, podawanie przyczyn, składanie propozycji, proponowanie kompromisu, formułowanie spójnej wypowiedzi z uwzględnieniem jej formalnej struktury i dostosowaniem jej tonu, stylu i charakteru do konkretnej okoliczności i adresata.

  CZĘŚĆ USTNA trwa ok. 20 min lub ok. 15 min w przypadku egzaminu indywidualnego (czas na przygotowanie – 20 min).

  MODUŁ Mówienie składa się z następujących części:

  1. Spójna wypowiedź o charakterze krótkiego wykładu / referatu z uwzględnieniem czterech podanych punktów. Do wyboru jeden z dwóch aktualnych tematów ogólnospołecznych . Wypowiedź kończy się odpowiedziami na pytania egzaminatora oraz drugiej osoby zdającej dotyczących przedstawionego wykładu. (Uwaga: Po wygłoszeniu referatu przez drugiego zdającego kandydat pierwszy również zadaje pytanie/a dotyczące jego treści). Oczekiwane umiejętności: formułowanie zwartej wypowiedzi ustnej o przejrzystej strukturze, wyjaśnianie na podstawie przykładu, argumentowanie, wyrażanie własnej opinii, podawanie propozycji, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
  2. Dyskusja na zaproponowany kontrowersyjny temat z możliwością wykorzystania krótkiej notatki internetowej oraz z uwzględnieniem czterech podanych punktów. Oczekiwane umiejętności: komentowanie i uzasadnianie własnej opinii, argumentowanie, podawanie przykładów, reakcja na argumenty partnera, podawanie propozycji, jasne formułowanie opinii i podsumowanie swojego stanowiska, znajomość środków językowych dyskursu.

  Ćwiczenie
  Więcej informacji
  Kurs przygotowujący w grupie
  Kurs przygotowujący indywidualnie

  Goethe-Zertifikat C2: GDS jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie biegłości językowej C2 – najwyższym, szóstym poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 1200 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać się umiejętnością opracowania autentycznych, złożonych pod względem merytorycznym i językowym tekstów oraz biegle wysławiać się i formułować teksty pisane.

  Do egzaminu GZC2:GDS mogą przystąpić osoby dorosłe powyżej 18 roku życia.

  Zdany egzamin GZC2: GDS zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na wszystkich uniwersytetach i w szkołach wyższych w Niemczech oraz uprawnia nauczycieli niebędących germanistami do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych. Urząd Służby Cywilnej honoruje GZC2:GDS jako dowód znajomości języka niemieckiego wymaganej od swoich pracowników.

  GZC2: GDS składa się z czterech przedstawionych poniżej modułów. W przypadku kandydatów zainteresowanych ze względu na specyficzne potrzeby, związane np. z wykonywaną pracą, potwierdzeniem umiejętności na poziomie C2 tylko w jednej lub dwóch sprawnościach językowych istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu z wybranego modułu/wybranych modułów i otrzymania stosownego/stosownych świadectwa/świadectw.

  CZĘŚĆ PISEMNA trwa 195 min (3 godz.15 min) i składa się z następujących modułów:

  Moduł Czytanie (80 min.)
  Test sprawdza umiejętność stosowania w krótkim czasie w czterech tekstach różnych technik czytania.

  Rodzaje tekstów: teksty złożone pod względem merytorycznym i językowym, np. komentarz, zajęcie stanowiska, reportaż, tekst o charakterze popularnonaukowym, reklamy, teksty w broszurach informacyjno-reklamowych.
  Oczekiwane umiejętności: rozumienie opinii, sugestii, rozpoznawanie intencji autora, wychwytywanie ukrytych znaczeń, wyczucie struktury tekstu, szybkie odnajdywanie szczegółowych informacji.
  Typ zadań: test wyboru, przyporządkowanie, uzupełnienie luk w tekście z zachowaniem jego logicznej struktury.

  Moduł Słuchanie (ok. 35 min.)
  Test sprawdza rozumienie wypowiedzi prezentowanych w trzech tekstach wygłaszanych w autentycznym tempie.

  Rodzaje tekstów: sprawozdanie, reportaż, nieformalny dialog, wywiad.
  Oczekiwane umiejętności: rozumienie złożonych wypowiedzi ustnych, rozpoznawanie związków, zależności i szczegółów.
  Typ zadań: przyporządkowanie, test wyboru, wybór tak/nie.

  Moduł Pisanie (80 min.) – dwie części:

  Przekształcenie leksykalno-gramatyczne (parafrazowanie) tekstu przy zachowaniu zawartych w nim informacji.
  Wypowiedź pisemna w formie listu do redakcji na podstawie informacji zawartej w trzech punktach (do wyboru jeden z dwóch zaproponowanych tematów)
  LUB
  Wypracowanie na temat lektury / recenzja książki z uwzględnieniem zadań podanych w trzech punktach (do wyboru jedna z dwóch lektur).
  Oczekiwane umiejętności: posługiwanie się różnorodnymi środkami wyrazu, formułowanie wyczerpujących, spójnych, adekwatnych do sytuacji komunikacyjnej tekstów.

  CZĘŚĆ USTNA trwa ok. 15 min (czas na przygotowanie 15 min) i jest egzaminem indywidualnym.

  Moduł Mówienie składa się z dwóch części:

  Spójna wypowiedź o charakterze monologu na zadany temat z uwzględnieniem trzech podanych w zadaniu tez oraz odpowiedzi na pytania egzaminatora odnoszących się do zaprezentowanej wypowiedzi.
  Dyskusja z jednym z egzaminatorów z wykorzystaniem jednego z zaproponowanych w zadaniu stanowisk (dyskusja „za i przeciw”).
  Oczekiwane umiejętności : formułowanie spójnej wypowiedzi o płynnej, przemyślanej, logicznej strukturze, rozważanie możliwych rozwiązań, wyrażanie opinii (1.część); spontaniczne, zorientowane na partnera mówienie, posługiwanie się środkami językowymi i technikami właściwymi dla dyskursu (2.część).

  Ćwiczenie
  Więcej informacji
  Kurs przygotowujący w grupie
  Kurs przygotowujący indywidualnie

  Goethe-Test PRO to komputerowy test z języka niemieckiego, który sprawdza szybko i niezawodnie umiejętności w zakresie słuchania i czytania w kontekście zawodowym.

  Koncepcja i charakterystyka testu:

  • online,
  • progresywny – odpowiedzi determinują dalsze pytania,
  • skala A1-C2,
  • nawiązuje do metod stosowanych w renomowanym Business Language Testing Service (BULATS) i bazuje na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
  • diagnozuje sprawności: czytanie, słuchanie,
  • niemiecki w środowisku biznesowym,
  • czas trwania 60-90 min.,
  • cena: 300 PLN,
  • zaświadczenie w formie PDF, od razu po napisaniu testu.

  Goethe -Test Pro skierowany jest do:

  • osób dorosłych, które chcą uzyskać wiarygodny dokument poświadczający swoją znajomość języka niemieckiego w środowisku biznesowym;
  • przedsiębiorstw – proces rekrutacji/ uczelni wyższych – diagnoza poziomu;
  • instytucji jako element podwyższania kwalifikacji swoich pracowników.

  ZAPRASZAMY do zapisów na test:

  • może odbywać się w salach Szkoły Języków Obcych Omnibus w Poznaniu lub na terenie firmy/instytucji,
  • zgłoszenia na test: szkola@eomnibus.pl, 61-851 69 65,
  • w razie pytań – chętnie odpowiemy i wyjaśnimy kwestie budzące wątpliwości,
  • służymy pomocą przy planowaniu odpowiednich szkoleń i kursów językowych w firmach.

  Ćwiczenie
  Więcej informacji

  W tle logo Szkoły Języków Obcych Omnibus, na pierwszym planie napis Bis Bald, czyli do zobaczenia po niemiecku.