Oferta dla firm

KURSY I SZKOLENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI

Prowadzimy kursy językowe dla klientów instytucjonalnych z sektora publicznego i prywatnego. Wspieramy działania biznesowe i wzmacniamy przewagę konkurencyjną organizacji poprzez podnoszenie kompetencji językowych ich pracowników.

KURS SZYTY NA MIARĘ

  • organizujemy szkolenia krótko- i długoterminowe z języka ogólnego, egzaminacyjnego, ogólnego biznesowego i specjalistycznego (branżowego)
  • intensywność programów szkoleniowych dostosowujemy do możliwości i potrzeb pracowników
  • intensywność programów szkoleniowych dostosowujemy do możliwości i potrzeb pracowników

Pierwszy krok to analiza potrzeb i możliwości uczestników szkolenia.

  • każdy kurs dla klienta instytucjonalnego jest kursem autorskim z indywidualnie wyznaczonymi celami i etapami szkolenia
  • Każdy etap jest monitorowany i dokumentowany, by zapewnić osiągnięcie sukcesu uczącym się, a zleceniodawcy – poczucie dobrze zainwestowanych pieniędzy

ADMINISTRACJA SZKOLEŃ

Oferujemy szybką i sprawną organizację szkoleń językowych, a także kompetentną opiekę w trakcie ich realizacji. Wszystkie podejmowane działania są uzgadniane z Działem Personalnym lub Działem Szkoleń, a ich efektywność zależy od obustronnego stosowania się do wspólnie wypracowanych procedur.

ZAPEWNIAMY

kontrolę metodyczną nad przebiegiem szkolenia

opracowanie oferty kursów specjalistycznych, wykraczających poza niniejszą ofertę

przekazywanie list obecności do statystyki frekwencji

przeprowadzenie przez lektorów analizy potrzeb oraz testów diagnostycznych

wsparcie organizacyjne dla uczestników szkoleń w razie wątpliwości lub pytań

terminowe przesyłanie arkuszy rozliczeniowych oraz dokumentów ustalonych w współpracy z odpowiednim działem;

REFERENCJE

Audyt językowy

Od 2009 roku poddaliśmy audytowi blisko 2000 osób. Weryfikacja postępów, jak również precyzyjna ocena aktualnego stopnia zaawansowania znajomości języka obcego u pracowników, została przeprowadzona w oparciu o autorskie testy i zestawy obejmujące wszystkie sprawności: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie.

Naszym kontrahentom, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, dostarczamy profesjonalnych narzędzi do sensownego zaplanowania dalszych inwestycji w rozwój kwalifikacji językowych swoich pracowników.

Doradzamy również w projektowaniu optymalnych szkoleń poaudytowych.

Proponujemy kompletny system weryfikacji efektywności nauczania słuchaczy SJO OMNIBUS oraz wszystkich pracowników, uczestniczących w jakichkolwiek kursach językowych – nawet jeżeli nasza szkoła nie odpowiadała za ich kształcenie. Jako cykliczny element motywacji do nauki wprowadzamy jednolity system oceny szkoleń w całej firmie. Sprawdzanie postępów następuje odpowiednio po 60 lub 120 godzinach zrealizowanych zajęć.

Proces audytowy przebiega w 3 etapach:

  1. przygotowanie (terminy, weryfikacja poziomów, zapisy, ustalanie trybu, przygotowanie testów),
  2. przeprowadzenie 
  3. uzyskanie wyników (sprawdzanie przez metodyków i obliczanie wyników, certyfikaty audytowe, zalecenia do dalszej nauki).

Szkolenia językowe to docenienie wartości pracownika oraz umożliwienie mu dalszego rozwoju, zgodnego z polityką firmy.

Poprzez audyt zapewniamy stałą kontrolę motywacji oraz efektywności nauki. Audyty językowe mogą być przeprowadzane online lub w formie tradycyjnej w siedzibie klienta.

Wyniki audytów każdorazowo opracowujemy w oparciu o powszechnie uznawany opis poziomów językowych według skali Rady Europy (CEF – Common European Framework).

Poza sprawdzeniem ogólnej znajomości języka, na Państwa życzenie możemy zweryfikować kluczowe kompetencje językowe, niezbędne w konkretnym środowisku pracy (prowadzenie korespondencji biznesowej, negocjacje handlowe, umiejętność obsługi klienta w języku obcym), a także znajomość języka specjalistycznego (w zakresie prawa, ekonomii, telekomunikacji, marketingu, itp.).

Umożliwiamy zajęcia online według elastycznie uzgadnianego harmonogramu z native-speakerami pod kątem:
– konwersacji,
– języka biznesowego,
– języka fachowego (prawo, księgowość, logistyka, marketing).

Ofertę współpracy sporządzamy na życzenie w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od kontaktu.
W tle logo Szkoły Języków Obcych Omnibus, na pierwszym planie napis Bis Bald, czyli do zobaczenia po niemiecku.