Oferta dla firm

KURSY I SZKOLENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI

Prowadzimy kursy językowe dla klientów instytucjonalnych z sektora publicznego i prywatnego. Wspieramy działania biznesowe i wzmacniamy przewagę konkurencyjną organizacji poprzez podnoszenie kompetencji językowych ich pracowników.

KURS SZYTY NA MIARĘ

  • organizujemy szkolenia krótko- i długoterminowe z języka ogólnego, egzaminacyjnego, ogólnego biznesowego i specjalistycznego (branżowego)
  • intensywność programów szkoleniowych dostosowujemy do możliwości i potrzeb pracowników

Pierwszy krok to audyt – analiza potrzeb i możliwości uczestników szkolenia.

  • każdy kurs dla klienta instytucjonalnego jest kursem autorskim z indywidualnie wyznaczonymi celami i etapami szkolenia
  • Każdy etap jest monitorowany i dokumentowany, by zapewnić osiągnięcie sukcesu uczącym się, a zleceniodawcy – poczucie dobrze zainwestowanych pieniędzy

ADMINISTRACJA SZKOLEŃ

Oferujemy szybką i sprawną organizację szkoleń językowych, a także kompetentną opiekę w trakcie ich realizacji. Wszystkie podejmowane działania są uzgadniane z Działem Personalnym lub Działem Szkoleń, a ich efektywność zależy od obustronnego stosowania się do wspólnie wypracowanych procedur.

ZAPEWNIAMY

kontrolę metodyczną nad przebiegiem szkolenia

przekazywanie list obecności do statystyki frekwencji

wsparcie organizacyjne dla uczestników szkoleń w razie wątpliwości lub pytań

opracowanie oferty kursów specjalistycznych, wykraczających poza niniejszą ofertę

przeprowadzenie przez lektorów analizy potrzeb oraz testów diagnostycznych

terminowe przesyłanie arkuszy rozliczeniowych oraz dokumentów ustalonych w współpracy z odpowiednim działem;

audyt językowy

Od 2009 roku poddaliśmy audytowi blisko 2000 osób. Weryfikacja postępów, jak również precyzyjna ocena aktualnego stopnia zaawansowania znajomości języka obcego u pracowników, została przeprowadzona w oparciu o autorskie testy i zestawy obejmujące wszystkie sprawności: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie.

Naszym kontrahentom, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, dostarczamy profesjonalnych narzędzi do sensownego zaplanowania dalszych inwestycji w rozwój kwalifikacji językowych swoich pracowników. Doradzamy również w projektowaniu optymalnych szkoleń poaudytowych.

Proponujemy kompletny system weryfikacji efektywności nauczania słuchaczy SJO OMNIBUS oraz wszystkich pracowników, uczestniczących w jakichkolwiek kursach językowych – nawet jeżeli nasza szkoła nie odpowiadała za ich kształcenie. Jako cykliczny element motywacji do nauki wprowadzamy jednolity system oceny szkoleń w całej firmie. Sprawdzanie postępów następuje odpowiednio po 60 lub 120 godzinach zrealizowanych zajęć.

Proces audytowy przebiega w 3 etapach:

  1. przygotowanie (terminy, weryfikacja poziomów, zapisy, ustalanie trybu, przygotowanie testów),
  2. przeprowadzenie 
  3. uzyskanie wyników (sprawdzanie przez metodyków i obliczanie wyników, certyfikaty audytowe, zalecenia do dalszej nauki).

Szkolenia językowe to docenienie wartości pracownika oraz umożliwienie mu dalszego rozwoju, zgodnego z polityką firmy. Poprzez audyt zapewniamy stałą kontrolę motywacji oraz efektywności nauki.

Audyty językowe mogą być przeprowadzane online lub w formie tradycyjnej w siedzibie klienta.

Wyniki audytów każdorazowo opracowujemy w oparciu o powszechnie uznawany opis poziomów językowych według skali Rady Europy (CEF – Common European Framework).

Poza sprawdzeniem ogólnej znajomości języka, na Państwa życzenie możemy zweryfikować kluczowe kompetencje językowe, niezbędne w konkretnym środowisku pracy (prowadzenie korespondencji biznesowej, negocjacje handlowe, umiejętność obsługi klienta w języku obcym), a także znajomość języka specjalistycznego (w zakresie prawa, ekonomii, telekomunikacji, marketingu, itp.).

Od 2016 roku współpracujemy z firmą GPB-Group, która działa na rynku polsko-niemieckim w branżach: prawo, księgowość, doradztwo, IT oraz szkolenia. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało nam się stworzyć ofertę dla wymagających klientów z sektora publicznego i prywatnego.

Umożliwiamy zajęcia online według elastycznie uzgadnianego harmonogramu z native-speakerami pod kątem:
– konwersacji,
– języka biznesowego,
– języka fachowego (prawo, księgowość, logistyka, marketing).

Dzięki współpracy z Rafałem Churawskim, właścicielem GPB-Group – ze SJO OMNIBUS, mamy wyjątkową okazję zaproponować zajęcia unikatowe na rynku szkoleń.

Więcej o GPB –Group. http://gpb-group.com/

Oferta dostępna na życzenie po wypełenieniu formularza zgłoszeniowego lub kontakcie z Sekretariatem Szkoły: szkola@eomnibus.pl, tel. 61 851 69 65.