egzaminy Goethe-Institut

Dlaczego warto posiadać Goethe-Zertifikat?

Certyfikaty Goethe-Institut potwierdzające znajomość języka niemieckiego są uznawane na całym świecie. Okres ich ważności jest nieograniczony. Posiadanie dokumentu daje przewagę na rynku pracy i otwiera drogę kariery zawodowej zarówno w sektorze prywatnym jaki publicznym. Goethe-Zertifikat to znak jakości doceniony przez pracodawców mi.in. z branż: medycznej, informatycznej, finansowej. Od poziomu C2 dokument ” otwiera drzwi” na wszystkie uczelnie w krajach niemieckojęzycznych.

Standardy Centrum
Egzaminacyjnego Goethe-Institut

egzaminujemy nieprzerwanie od 25 lat
organizujemy dwie sesje egzaminacyjne w roku: listopad i maj/czerwiec

dodatkowo przeprowadzamy sesje egzaminacyjne w szkołach podstwowych w Poznaniu oraz sesje indywidualne na życzenie

gwarantujemy jakość prowadzonych zajęć przez dobór osób prowadzących: od poziomu B1 wszyscy są praktykującymi egzaminatorami GI

upowszechniamy kulturę dialogu polsko-niemieckiego opartego na szacunku, rozwoju i chęci współpracy

przeprowadzamy regularne szkolenia dla lektorów i egzaminatorów Goethe-Institut

Terminy oraz ceny

Egzaminy Goethe-Institut

EGZAMIN

TERMIN I MIEJSCE

TERMIN ZAPISÓW

CENA*

(część ustna i pisemna)

CENA DLA KURSANTÓW SJO OMNIBUS**

(część ustna i pisemna)

CENA ZA 1 z 4 MODUŁÓW

ODBIÓR CERTYFIKATU

Goethe-Zertifikat C2 - część pisemna

09.05.2022 pl. Wolności 5/ Poznań

22.02-28.04.2022

830 PLN

760 PLN

310 PLN

13.06.2022

Goethe-Zertifikat C2 - część ustna

13.05.2022 pl. Wolności 5/Poznań

21.02-20.05.2022

Goethe-Zertifikat C1 - część pisemna

03.06.2022 ul.Fredry 13/ Poznań

21.02-20.05.2022

650 PLN

600 PLN

x

01.07.2022

Goethe-Zertifikat C1 - część ustna

10.06.2022 ul. Fredry 13/Poznań

21.02-20.05.2022

Goethe-Zertifikat B2 - część pisemna

03.06.2022 ul. Fredry 13/ Poznań

21.02-20.05.2022

590 PLN

550 PLN

195 PLN

01.07.2022

Goethe-Zertifikat B2 - część ustna

10.06.2022 ul. Fredry 13/Poznań


21.02-20.05.2022

Goethe-Zertifikat B1 - część pisemna

03.06.2022 ul. Fredry 13/ Poznań

21.02-20.05.2022

510 PLN

470 PLN

175 PLN

01.07.2022

Goethe-Zertifikat B1 - część ustna

10.06.2022 ul. Fredry 13/Poznań

21.02-20.05.2022

Goethe-Zertifikat A2

11.06.2022 ul. Fredry 13/Poznań

22.02-01.06.2022

320 PLN

290 PLN

x

01.07.2022

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

11.06.2022 ul. Fredry 13/Poznań

22.02-01.06.2022

180 PLN

160 PLN

x

01.07.2022

Goethe-Zertifikat A1

11.06.2022 ul. Fredry 13/Poznań

22.02-01.06.2022

300 PLN

270 PLN

x

01.07.2022

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

11.06.2022 ul. Fredry 13/Poznań

22.02-01.06.2022-

160 PLN

140 PLN

x

01.07.2022

** osoby uczące się w SJO OMNIBUS w 2022 roku

*cena brutto=netto


Egzaminy próbne Goethe-Institut

Organizowane przez nas egzaminy próbne mają na celu wypróbowanie swoich szans jeszcze przed zapisem na egzamin Goethe-Zertifikat. Wyniki udostępniamy przed końcem zapisów na sesję letnią 2022. Prace egzaminacyjne są sprawdzane przez certyfikowanych egzaminatorów Goethe-Institut. Jeżeli jesteś naszym Kursantem, dodatkowo otrzymasz feedback od swojego Lektora na zajęciach.

Egzamin

Część

Termin

Terminy zapisów

Cena

Goethe-Zertifikat B1

pisemna

22.04.2022

21.02-08.04.2022

170 PLN

Goethe-Zertifikat B1

ustna

22.04.2022

21.02-08.04.2022

110 PLN

Goethe-Zertifikat C1

pisemna

22.04.2022

21.02-08.04.2022

190 PLN

Goethe-Zertifikat C1

ustna

22.04.2022

21.02-08.04.2022

130 PLN


Jak zapisać się na egzamin Goethe-Institut?

wypełnij i prześlij poniższy formularz

zapoznaj się z regulaminem

opłać egzamin zgodnie z cennikiem


  Adres zamieszkania (do korespondencji)  Jestem słuchaczem SJO OMNIBUS*:

  Czy potrzebujesz indywidualny termin egzaminu?*:

  Jeżeli "tak" to podaj preferowaną datę egzaminu.


  WYBIERZ EGZAMIN:
  POZIOM A1:
  A1: Fit in Dt.1 - 160 złA1: SD 1 - 300 zł

  POZIOM A2:
  A2: Fit in Dt. - 180 złA2 - 320 zł

  POZIOM B1
  B1 (gesamt) - 510 zł (470 zł)**B1 (Lesen) - 175 złB1 (Hören) 175 złB1 (Sprechen) 175 złB1 (Schreiben) 175 zł

  POZIOM B1 - próbny
  B1 próbny część ustna - 110 złB1 próbny część pisemna - 170 zł

  POZIOM B2
  B2 (gesamt) - 590 zł (550 zł)**B2 (Lesen) - 195 złB2 (Hören) - 195 złB2 (Sprechen) - 195 złB2 (Schreiben) - 195 zł

  POZIOM C1
  C1 - 650 zł (600 zł)**

  POZIOM C1 - próbny
  C1 próbny część ustna - 130 złC1 próbny część pisemna - 190 zł

  POZIOM C2
  C2:GDS (gesamt)830 zł (760 zł)**C2:GDS (Lesen) - 310 złC2:GDS (Hören) - 310 złC2:GDS (Sprechen) - 310 złC2:GDS (Schreiben) -310 zł  Zestawienie pełnych informacji o specyfice i wymaganiach egzaminów

  Każdy egzamin Goethe-Institut ma swoją specyfikę i strukturę. Odpowiednie przygotowanie, zwiększające szanse osiągnięcia danego certyfikatu wymaga zapoznania się z zasadami i formą egzaminu.

  GZA1  –  Fit  in  Deutsch  1 jest egzaminem  potwierdzającym  znajomość  języka  niemieckiego  na  poziomie podstawowym  A1  –  pierwszym  poziomie  w  sześciostopniowej  skali  oceny  kompetencji  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 100-120 godzinach nauki. Zdający powinien wykazać, że jest  w stanie w  najprostszy  sposób  porozumieć  się w języku  niemieckim w  mowie  i  piśmie  w  bliskich  i znanych sobie sytuacjach codziennych. Zakłada się, że kandydat opanował ok. 600 słów z następujących zakresów  tematycznych:  spotkania  towarzyskie,  jedzenie  i  picie,  dom  i  rodzina,  czas  wolny,  przyjaciele, hobby, przebieg dnia.

  Do egzaminu Fit in Deutsch 1 mogą przystąpić uczniowie od 10 do 15 roku życia, którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia w komunikowaniu się w języku niemieckim i chcą sprawdzić swoje umiejętności w atmosferze wolnej od lęku egzaminacyjnego. Wprowadzając elementy zabawy i przewidując miejsce na kreatywność zdającego, egzamin ten zapoznaje jednocześnie ze specyfiką certyfikatów Goethe-Institut i może stanowić jeden z etapów w przygotowaniu do egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.

  EGZAMIN PISEMNY trwa 60 min i składa się z następujących komponentów:

  1. Słuchanie (ok. 20 min)

  – informacje podawane przez telefon/nagrane na automatyczną sekretarkę– krótkie dialogiTyp zadań: test wyboru, test prawda/fałsz

  1. Czytanie (20 min)

  – dwa krótkie ogłoszenia prasowe– dwa krótkie teksty przedstawiające młodych ludzi (informacje biograficzne)Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz

  1. Pisanie (20 min)

  – krótka odpowiedź na otrzymaną wiadomość mailową (min.30 słów)

  EGZAMIN USTNY trwa ok. 20 min i przeprowadzany jest w grupie do 6 uczestników.

  Komponent Mówienie składa się z następujących części:

  1. Przedstawienie się i udzielenie informacji o sobie w przynajmniej 4 zdaniach z wykorzystaniem przedstawionego przykładu. Wypowiedź ma charakter monologu.
  2. Uzyskiwanie i udzielanie informacji w oparciu o przedstawione graficznie tematy (piktogramy). Zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.
  3. Wyrażanie próśb lub poleceń w oparciu o piktogram. Reagowanie na prośbę lub polecenie ( reakcja werbalna lub niewerbalna). Zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.

  GZA1 – Start Deutsch 1 jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym A1 – pierwszym poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 100 -120 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim w mowie i piśmie w bliskich i znanych sobie sytuacjach codziennych, np. rozumieć krótkie, proste ustne i pisemne informacje,  przedstawić się, wypełnić formularz meldunkowy, napisać krótki i nieskomplikowany mail, fax czy kartkę pocztową.  Do egzaminu Start Deutsch 1 mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia, które mają już pewne doświadczenia w posługiwaniu się językiem niemieckim i chcą sprawdzić swoje umiejętności. Egzamin ten zapoznaje jednocześnie ze specyfiką certyfikatów Goethe-Institut i może być jednym z etapów w przygotowaniu do egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.

  EGZAMIN PISEMNY trwa 65 min i składa się z następujących komponentów:

  1. Słuchanie (ok. 20 min)

  – krótkie dialogi

  – zapowiedzi podawane przez megafon

  – informacje nagrane na automatyczną sekretarkę

  Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz.

  1. Czytanie (25 min)

  – dwie krótkie notatki

  – drobne ogłoszenia, rozkład jazdy

  – tablice informacyjne, szyldy

  Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz.

  1. Pisanie (20 min)

  – uzupełnienie brakujących słów w formularzu meldunkowym lub zgłoszeniowym

  – prośba o informacje z uwzględnieniem poleceń zawartych w trzech punktach

  EGZAMIN USTNY trwa ok. 20 min i przeprowadzany jest w grupie do 4 uczestników.

  Komponent Mówienie składa się z następujących części:

  1. Przedstawienie się i udzielenie informacji o sobie w oparciu o przedstawione rysunki i piktogramy oraz pytania egzaminatora – wypowiedź ma charakter monologu.
  2. Uzyskiwanie i udzielanie informacji – zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.
  3. Wyrażanie próśb i reagowanie na nie – zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.

  Ćwiczenia: 12
  Więcej informacji: 12
  Fit in Deutsch1
  Start Deutsch1

  Egzaminy GZA2 i GZA2: Fit in Deutsch mają identyczny format. Jedyna różnica polega na doborze treści, które w przypadku GZA2: Fit in Deutsch dostosowano do grupy wiekowej.

  GZA2 i GZA2: Fit in Deutsch są egzaminami potwierdzającymi znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym A2 – drugim poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 220 – 240 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać się umiejętnością porozumiewania się w języku niemieckim w mowie i piśmie w bliskich i znanych sobie sytuacjach codziennych, np. rozumieć najważniejsze informacje zawarte w tekstach prasowych i internetowych, podane przez radio, telefon, megafon lub znajdujące się na tablicach informacyjnych i w korespondencji, prowadzić korespondencję prywatną i półformalną (SMS, mail), pytać o informacje dot. innych, udzielać informacji o sobie, w rozmowie z partnerem dojść do wspólnych ustaleń.

  Egzamin GZA2 skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia,

  natomiast GZA2: Fit in Deutsch do zdających w wieku 12–15 lat.

  Do egzaminu GZA2 / GZA2: Fit in Deutsch mogą przystąpić osoby, które opanowały podstawowe umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim i chcą je sprawdzić. Egzamin ten zapoznaje jednocześnie ze specyfiką certyfikatów Goethe-Institut i może stanowić jeden z etapów w przygotowaniu się do egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.

  EGZAMIN PISEMNY trwa 90 min i składa się z następujących komponentów:

  Czytanie (30 min),
  – teksty prasowe, teksty umieszczone w Internecie
  – informacje na tablicach ogłoszeniowych lub w programach imprez
  – rozumienie korespondencji
  – rozumienie ogłoszeń

  Typ zadań: test wyboru, przyporządkowanie

  Słuchanie (ok. 30 min)
  – wiadomości nagrane na automatyczną sekretarkę, informacje radiowe, zapowiedzi, komunikaty
  – dłuższa rozmowa dwóch osób
  – krótsze rozmowy – wymiana informacji
  – wywiad radiowy
  Typ zadań: test wyboru, test prawda/fałsz, przyporządkowanie

  Pisanie (30 min)
  – korespondencja prywatna w celu nawiązania/podtrzymania kontaktu z uwzględnieniem
  wskazówek zawartych w trzech punktach
  – wypowiedź półformalna z uwzględnieniem wskazówek zawartych w trzech punktach
  Typ zadań/rodzaj tekstu: SMS, mail

  EGZAMIN USTNY trwa ok. 15 min i przeprowadzany jest w parach.

  Komponent Mówienie składa się z następujących części:
  – wymiana informacji z partnerem na własny temat w oparciu o cztery bodźce wizualne. Zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.
  – wyczerpujące przedstawienie egzaminatorowi informacji na temat zaproponowanego aspektu z życia osobistego, np. planowanie wydatków, spędzanie wolnego czasu. Wypowiedź ma charakter monologu.
  – rozmowa z partnerem na zaproponowany temat – składanie propozycji, argumentowanie, negocjowanie, dojście do wspólnych ustaleń. Zadanie sprawdza interakcję między zdającymi.

  Pliki do pobrania:

  Ćwiczenie 1
  Ćwiczenie 2
  Więcej informacji na stronie Goethe Institut
  [link 1] [link 2]

  Opis do pobrania

  Certyfikat GZB1 jest nowym egzaminem znajdującym się w ofercie Goethe-Institut od 1 sierpnia 2013 roku. Zastępuje on dotychczasowy Zertifikat Deutsch (ZD).

  GZB1 jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie samodzielności językowej B1 – trzecim poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po ok. 400 – 600 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać się znajomością języka niemieckiego umożliwiającą samodzielną komunikację językową w mowie i piśmie we wszystkich sytuacjach dnia codziennego, np. w pracy, na uczelni, w szkole, w czasie wolnym, podczas podróży po krajach niemieckojęzycznych, wypowiadać się w spójny, prosty sposób na znane sobie tematy, opisywać zdarzenia i doświadczenia osobiste, uzasadniać i objaśniać.

  Do egzaminu GZB1 mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia.

  Certyfikat GZB1 jest uznawany i ceniony na całym świecie, np. przez pracodawców jako świadectwo bardzo dobrej znajomości podstaw języka niemieckiego. GZB1 składa się z przedstawionych poniżej modułów i umożliwia zdawanie tylko jednego lub kilku z nich. W takim przypadku kandydaci otrzymują stosowne świadectwo / świadectwa potwierdzające umiejętności językowe na poziomie B1 z poszczególnych modułów.

  Kandydaci, którzy w jednym terminie i jednym miejscu przystąpili do wszystkich modułów i je zdali, otrzymują certyfikat GZB1.

  EGZAMIN PISEMNY trwa 165 min (2 godz. 45 min) i składa się z następujących modułów:

  Czytanie (65 min)
  Test sprawdza umiejętność stosowania w pięciu tekstach różnych technik czytania. Rodzaje tekstów: komentarze na blogu, e-maile, artykuły prasowe, listy czytelników do prasy, ogłoszenia i pisemne instrukcje.

  Oczekiwane umiejętności: rozumienie ogólnej myśli tekstu, rozumienie ważnych szczegółów oraz punktów widzenia i opinii.

  Typ zadań: przyporządkowanie, test wyboru, wybór tak/nie, wybór prawda/fałsz.

  Słuchanie (ok. 40 min)
  Test sprawdza umiejętność stosowania w czterech tekstach różnych technik słuchania.

  Rodzaje tekstów: nagrania na automatycznej sekretarce, krótkie wypowiedzi i

  obwieszczenia, wykłady, dialogi, dyskusje prowadzone przez trzy osoby.

  Oczekiwane umiejętności: rozumienie głównych informacji i ważnych szczegółów.

  Typ zadań: test wyboru, przyporządkowanie, wybór prawda/fałsz.

  • Pisanie (60 min) Moduł składa się z trzech części:
  • prywatny e-mail / list z uwzględnieniem wskazówek zawartych w 3 punktach
  • wyrażenie pisemnej opinii na zadany temat w poście na forum
  • odpowiedź na oficjalny e-mail / list

  Oczekiwane umiejętności: udzielanie w mailach / listach prywatnych i oficjalnych prostych,

  konkretnych informacji, zasięganie informacji, dzielenie się informacjami i przemyśleniami

  dotyczącymi zarówno tematów konkretnych, jak i abstrakcyjnych.

  EGZAMIN USTNY trwa ok. 15 min lub ok. 10 min w przypadku egzaminu indywidualnego

  (czas na przygotowanie – 15 min).

  Moduł Mówienie składa się z trzech części:

  • Wspólne rozwiązanie przedstawionego problemu lub zaplanowanie wspólnego przedsięwzięcia.
  • Prezentacja przedstawionego zdającemu tematu z uwzględnieniem wskazówek podanych w pięciu ujętych graficznie punktach. Zadanie ma charakter monologu.

  Wzajemna reakcja partnerów na przedstawioną w punkcie 2 prezentację – wyrażenie opinii, zadawanie pytań i odpowiedzi na nie.

  Oczekiwane umiejętności: przedstawienie swojego stanowiska, składanie propozycji, akceptacja i odrzucenie propozycji, argumentowanie, spójna prezentacja określonego problemu, posługiwanie się środkami właściwymi dla dyskursu, wyrażanie opinii, zasięganie informacji o opinię.

  Ćwiczenie
  Więcej informacji
  Opis do pobrania

  GZB2 jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie samodzielności językowej B2 – czwartym poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 600- 800 godzinach intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać się znajomością ponadregionalnego języka niemieckiego i umiejętnością posługiwania się nim w mowie i piśmie w życiu społecznym i zawodowym, w tym także w sytuacjach o pewnym stopniu abstrakcji.

  Do egzaminu GZB2 mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia.

  Zdany egzamin GZB2 honorowany jest m. in. przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka niemieckiego wymaganej od jej pracowników oraz uprawnia nauczycieli niebędących germanistami do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych.

  GZB2 składa się z przedstawionych poniżej modułów i umożliwia zdawanie tylko jednego lub kilku z nich. W takim przypadku kandydaci otrzymują stosowne świadectwo / świadectwa (certyfikat / certyfikaty) potwierdzające umiejętności językowe na poziomie B2 z poszczególnych modułów.

  Kandydaci, którzy w jednym terminie i jednym miejscu przystąpili do wszystkich modułów i je zdali, otrzymują certyfikat GZB2.

  EGZAMIN PISEMNY trwa 180 min (3 godz.) i składa się z następujących modułów:

  Czytanie (65 min) – pięć zadań:
  Test sprawdza umiejętność stosowania różnych technik czytania w zależności od rodzaju tekstu.

  • teksty wyrażające opinie i poglądy
  • tekst o charakterze reportażu
  • tekst dotyczący ważnych zdarzeń współczesnych
  • teksty o charakterze krótkich komentarzy
  • teksty informacyjne – instrukcje, regulaminy

  Typ zadań: przyporządkowanie, test wyboru

  Oczekiwane umiejętności: rozumienie poglądów, również niewyrażonych wprost, rekonstrukcja tekstu – rozumienie jego struktury, rozpoznawanie kluczowych informacji w tekstach o różnym charakterze.

  Słuchanie (ok. 40 min) – cztery teksty:

  • krótkie rozmowy, zapowiedzi radiowe, informacje telefoniczne
  • wywiad radiowy – wypowiedź eksperta z dziedziny kultury lub nauki
  • radiowa rozmowa o charakterze nieformalnym prowadzona przez trzy osoby
  • wykład na określony temat


  Typ zadań: test wyboru, przyporządkowanie

  Oczekiwane umiejętności: rozumienie globalne, rozpoznawanie szczegółów, rozumienie informacji kluczowych w wypowiedziach formalnych i nieformalnych, przyporządkowanie wypowiedzi poszczególnym osobom.

  Pisanie (75 min) – dwa zadania:
  Wyrażenie opinii w toczącej się na forum internetowym dyskusji w formie wpisu na ww. forum. Należy uwzględnić wskazówki zawarte w czterech punktach. Oczekiwane umiejętności: wyrażanie opinii, uzasadnianie, proponowanie rozwiązań, przytaczanie zalet i wad, formułowanie spójnej wypowiedzi.
  Wypowiedź o charakterze formalnym w formie maila w oparciu o wskazówki zawarte w czterech punktach.
  Oczekiwane umiejętności: wyrażanie ubolewania, przepraszanie, podawanie przyczyn, składanie propozycji, formułowanie spójnej wypowiedzi z uwzględnieniem jej formalnej struktury.

  EGZAMIN USTNY trwa ok. 15 min lub ok. 10 min w przypadku egzaminu indywidualnego (czas na przygotowanie – 15 min).

  Moduł Mówienie składa się z następujących części:

  Spójna wypowiedź o charakterze krótkiego wykładu / referatu z uwzględnienie trzech podanych punktów. Do wyboru jeden z dwóch tematów związanych z pracą lub studiami. Wypowiedź kończy się odpowiedziami na pytania egzaminatorów oraz drugiej osoby zdającej dotyczące przedstawionego wykładu.
  (Uwaga: Po wygłaszaniu referatu przez drugiego zdającego kandydat pierwszy zadaje pytanie/a dotyczące jego treści).

  Oczekiwane umiejętności: formułowanie zwartej wypowiedzi ustnej o przejrzystej strukturze, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

  Dyskusja na zaproponowany temat z możliwością wykorzystania podanych czterech punktów.
  Oczekiwane umiejętności: argumentowanie, reakcja na argumenty partnera, uzasadnianie, składanie propozycji, jasne formułowanie opinii i podsumowanie swojego stanowiska, znajomość środków językowych dyskursu.

  Ćwiczenie
  Więcej informacji

  Egzamin GZC1 jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie biegłości językowej C1 – piątym poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 800 do 1000 godzin intensywnej nauki. Zdający powinien wykazać się znajomością ponadregionalnego języka niemieckiego i umiejętnością posługiwania się nim w mowie i piśmie w życiu społecznym i zawodowym ,także w sytuacjach o pewnym stopniu abstrakcji i wykraczających poza doświadczenia czysto osobiste.

  Egzamin sprawdza znajomość języka na poziomie zaawansowanym, w tym rozumienie szerokiego zakresu trudniejszych tekstów i dostrzeganie ukrytych w nich znaczeń, spontaniczne i płynne mówienie,konstruowanie jasnych, logicznych wypowiedzi na skomplikowane tematy.

  Do egzaminu GZC1 mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku życia.

  Zdany egzamin GZC1 uprawnia nauczycieli niebędących germanistami do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych, zwalnia z egzaminu wstępnego z języka na niektórych uniwersytetach w Niemczech. Urząd Służby Cywilnej uznaje świadectwo GZC1 jako dowód znajomości języka niemieckiego wymaganej od swoich pracowników.

  EGZAMIN PISEMNY trwa 190 min (3 godz. 10 min) i składa się z następujących komponentów:

  Czytanie (70 min)
  Test sprawdza umiejętność stosowania różnych technik czytania w zależności od rodzaju tekstu.

  • tekst o charakterze popularnonaukowym (np. fragment artykułu prasowego)
  • 4 teksty informujące o pewnych zdarzeniach/faktach
  • artykuł prasowy lub tekst o takim samym charakterze opublikowany w Internecie zawierający tzw. słownictwo formalne

  Typ zadań: uzupełnienie luk w streszczeniu, zaznaczenie i przyporządkowanie informacji kluczowych dla podanych zagadnień, test wyboru.

  Słuchanie (ok.40 min)

  • rozmowa dwóch osób
  • audycja radiowa

  Typ zadań: zredagowanie notatki, test wyboru.

  Pisanie (80 min)

  • wypowiedź własna z uwzględnieniem informacji w formie grafiki (statystyka) i wskazówek zawartych w 5 punktach (do wyboru jeden z dwóch podanych tematów)
  • przekształcenie listu prywatnego na list oficjalny

  EGZAMIN USTNY trwa ok. 15 min lub ok. 10 min w przypadku egzaminu indywidualnego (czas na przygotowanie – 15 min).

  Komponent Mówienie składa się z następujących części:

  Spójna wypowiedź o charakterze monologu na zadany temat z uwzględnieniem wskazówek
  zawartych w 5 punktach. Oczekiwane umiejętności: argumentowanie, wyrażanie opinii, zajęcie stanowiska.
  Symulacja rozmowy, podczas której należy rozwiązać pewien problem. Zadanie zakłada
  spontaniczne, zorientowane na partnera mówienie. Oczekiwane umiejętności: prowadzenie dyskusji (dyskusja „za i przeciw”).

  Ćwiczenie
  Więcej informacji
  Opis do pobrania

  Goethe-Zertifikat C2: GDS jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie biegłości językowej C2 – najwyższym, szóstym poziomie w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – po około 1200 godzinach intensywnej nauki.

  Zdający powinien wykazać się umiejętnością opracowania autentycznych, złożonych pod względem merytorycznym i językowym tekstów oraz biegle wysławiać się i formułować teksty pisane.

  Do egzaminu GZC2:GDS mogą przystąpić osoby dorosłe powyżej 18 roku życia.

  Zdany egzamin GZC2: GDS zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na wszystkich uniwersytetach i w szkołach wyższych w Niemczech oraz uprawnia nauczycieli niebędących germanistami do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych. Urząd Służby Cywilnej honoruje GZC2:GDS jako dowód znajomości języka niemieckiego wymaganej od swoich pracowników.

  GZC2: GDS składa się z czterech przedstawionych poniżej modułów. W przypadku kandydatów zainteresowanych ze względu na specyficzne potrzeby, związane np. z wykonywaną pracą, potwierdzeniem umiejętności na poziomie C2 tylko w jednej lub dwóch sprawnościach językowych istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu z wybranego modułu/wybranych modułów i otrzymania stosownego/stosownych świadectwa/świadectw.

  Kandydaci, którzy w jednym terminie i jednym miejscu przystąpili do wszystkich modułów i je zdali, otrzymują certyfikat GZC2:GDS.

  EGZAMIN PISEMNY trwa 195 min (3 godz.15 min) i składa się z następujących modułów:

  Czytanie (80min)

  Test sprawdza umiejętność stosowania w krótkim czasie w czterech tekstach różnych technik czytania.

  Rodzaje tekstów: teksty złożone pod względem merytorycznym i językowym, np. komentarz, zajęcie stanowiska, reportaż, tekst o charakterze popularnonaukowym, reklamy, teksty w broszurach informacyjno-reklamowych.

  Oczekiwane umiejętności: rozumienie opinii, sugestii, rozpoznawanie intencji autora, wychwytywanie ukrytych znaczeń, wyczucie struktury tekstu, szybkie odnajdywanie szczegółowych informacji.

  Typ zadań: test wyboru, przyporządkowanie, uzupełnienie luk w tekście z zachowaniem jego logicznej struktury.

  Słuchanie (ok. 35min)

  Test sprawdza rozumienie wypowiedzi prezentowanych w trzech tekstach wygłaszanych w autentycznym tempie.

  Rodzaje tekstów: sprawozdanie, reportaż, nieformalny dialog, wywiad.

  Oczekiwane umiejętności: rozumienie złożonych wypowiedzi ustnych, rozpoznawanie związków, zależności i szczegółów.

  Typ zadań: przyporządkowanie, test wyboru, wybór tak/nie.

  Pisanie (80min) – dwie części:

  Przekształcenie leksykalno-gramatyczne (parafrazowanie) tekstu przy zachowaniu zawartych w nim informacji.

  Wypowiedź pisemna w formie listu do redakcji na podstawie informacji zawartej w trzech punktach (do wyboru jeden z dwóch zaproponowanych tematów)

  LUB

  Wypracowanie na temat lektury / recenzja książki z uwzględnieniem zadań podanych w trzech punktach (do wyboru jedna z dwóch lektur).

  Oczekiwane umiejętności: posługiwanie się różnorodnymi środkami wyrazu, formułowanie wyczerpujących, spójnych, adekwatnych do sytuacji komunikacyjnej tekstów.

  EGZAMIN USTNY trwa ok. 15 min (czas na przygotowanie 15 min) i jest egzaminem indywidualnym.

  Moduł Mówienie składa się z dwóch części:

  Spójna wypowiedź o charakterze monologu na zadany temat z uwzględnieniem trzech podanych w zadaniu tez oraz odpowiedzi na pytania egzaminatora odnoszących się do zaprezentowanej wypowiedzi.

  Dyskusja z jednym z egzaminatorów z wykorzystaniem jednego z zaproponowanych w zadaniu stanowisk (dyskusja „za i przeciw”).

  Oczekiwane umiejętności : formułowanie spójnej wypowiedzi o płynnej, przemyślanej, logicznej strukturze, rozważanie możliwych rozwiązań, wyrażanie opinii (1.część); spontaniczne, zorientowane na partnera mówienie, posługiwanie się środkami językowymi i technikami właściwymi dla dyskursu (2.część).

  Ćwiczenie
  Więcej informacji
  Opis do pobrania

  Czy to własna kariera zawodowa, czy też konkurencyjność całego przedsiębiorstwa:

  Sukces nie bierze się znikąd.

  Jego podstawą jest zaufanie, a zaufanie rodzi się wtedy, kiedy mówimy tym samym językiem.
  Pytanie brzmi zatem: Jak dobrze mówisz po niemiecku? Jaka jest znajomość języka twoich teraźniejszych lub przyszłych pracowników?

  Goethe-Test PRO: W życiu zawodowym daje odpowiedź na te pytania. Nasz komputerowy test z języka niemieckiego sprawdza szybko i niezawodnie umiejętności w zakresie słuchania i czytania w kontekście zawodowym.

  Koncepcja i charakterystyka testu:

  • online,
  • progresywny – odpowiedzi determinują dalsze pytania,
  • skala A1-C2,
  • nawiązuje do metod stosowanych w renomowanym Business Language Testing Service (BULATS) i bazuje na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
  • diagnozuje sprawności: czytanie, słuchanie,
  • niemiecki w środowisku biznesowym,
  • czas trwania 60-90 min.,
  • cena: 240 PLN,
  • zaświadczenie w formie PDF, od razu po napisaniu testu.

  Goethe -Test Pro skierowany jest do:

  • osób dorosłych, które chcą uzyskać wiarygodny dokument poświadczający swoją znajomość języka niemieckiego w środowisku biznesowym;
  • przedsiębiorstw – proces rekrutacji/ uczelni wyższych – diagnoza poziomu;
  • instytucji jako element podwyższania kwalifikacji swoich pracowników.

  ZAPRASZAMY do zapisów na test:

  • może odbywać się w SJO OMNIBUS lub na terenie firmy/instytucji,
  • zgłoszenia na test: szkola@eomnibus.pl, 61-851 69 65,
  • w razie pytań – chętnie odpowiemy i wyjaśnimy kwestie budzące wątpliwości,
  • służymy pomocą przy planowaniu odpowiednich szkoleń i kursów językowych w firmach.

  Ćwiczenie
  Więcej informacji